Utwórz fakturę

Lörincz - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Lörincz
PIN 35693894
TIN 2020331566
Numer VAT SK2020331566
Data utworzenia 25 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Lörincz
Zvolenská 15
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 336 830 €
Zysk 390 883 €
Kapitał 3 189 034 €
Kapitał własny 2 820 887 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.loerincz.sk
Telefon(y) +421253419850, +421253419852
Telefon(y) kom. +421903711238, +421903211238, +421910906762, +421911457577
Nr(y) faksu 0253419851
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,430,699
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 703,295
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 703,295
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 400,222
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 303,073
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,717,904
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,316,286
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 63,640
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,252,646
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 930,991
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 775,259
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 775,259
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 148,410
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,322
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 470,627
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 31,240
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 439,387
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,500
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,500
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,430,699
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,167,770
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,695
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,695
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,762,552
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,762,552
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 390,883
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 262,929
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,752
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,411
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 11,341
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 224,856
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 147,830
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 147,830
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 23,412
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,194
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,481
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,939
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,321
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 19,321
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,336,830
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 309,814
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,960,459
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 66,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 57
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,780,495
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 232,360
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 785,512
D. Usług (účtová grupa 51) 672,344
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 472,947
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 347,425
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 102,114
4. Koszty społeczne (527, 528) 23,408
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 329,641
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 233,208
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 233,208
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,483
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 556,335
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,580,057
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,332
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 35
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 35
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 440
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 857
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 56,443
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,236
2. Pozostałe koszty (562A) 1,236
O. Walutowe straty (563) 14,281
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 40,926
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -55,111
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 501,224
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 110,341
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 111,419
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,078
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 390,883
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35693894 TIN: 2020331566 Numer VAT: SK2020331566
 • Zarejestrowana siedziba: Lörincz, Zvolenská 15, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Lörincz Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42 22.11.2000
  Zuzana Lörinczová Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42 22.11.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Lörincz 3 320 € (50%) Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
  Zuzana Lörinczová 3 320 € (50%) Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.11.2012Zrušeny predmety činnosti:
   nakladanie s odpadom 57502 - odpadové pneumatiky
   opravy všetkých druhov pneumatík
   renovácia pneumatík
   opravy motorových vozidiel
   28.04.2004Nové predmety činnosti:
   skladovanie a prekladanie tovarov, výkon doplnkových a podmieňujúcich činností pre prekladanie a skladovanie tovarov okrem prevádzkovania verejných skladov
   prenájom prekladištných zariadení, plôch a prepravných prostriedkov
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   22.11.2000Noví spoločníci:
   Peter Lörincz Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
   Zuzana Lörinczová Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Lörincz Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
   Zuzana Lörinczová Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
   21.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava
   09.03.2000Nové sidlo:
   Zvolenská 15 Bratislava 821 09
   08.03.2000Zrušené sidlo:
   Stavbárska 44 Bratislava 821 07
   19.07.1999Nové predmety činnosti:
   nakladanie s odpadom 57502 - odpadové pneumatiky
   opravy všetkých druhov pneumatík
   renovácia pneumatík
   opravy motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava
   25.06.1996Nové obchodné meno:
   Lörincz, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stavbárska 44 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava