Utwórz fakturę

FINAGRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.11.2016
Basic information
Nazwa firmy FINAGRO
PIN 35693932
TIN 2020355964
Numer VAT SK2020355964
Data utworzenia 28 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FINAGRO
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 172 881 €
Zysk 1 983 €
Kapitał 2 428 438 €
Kapitał własny 884 453 €
Dane kontaktowe
E-mail finagro@finagro.sk
Telefon(y) 0253415156, 0905974044
Telefon(y) kom. +421905974044
Date of updating data: 04.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,105,321
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 315,423
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 92,171
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 43,972
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 48,199
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 223,252
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 223,252
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,726,182
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 250,719
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 250,719
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,437,889
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,414,294
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,414,294
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,471
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 124
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,574
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,828
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 35,746
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 63,716
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 63,716
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,105,321
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 447,228
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -114,921
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -114,921
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 553,527
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 553,527
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,983
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,658,093
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 118
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 118
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,655,714
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 256,068
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 256,068
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,391,758
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,553
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,835
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 500
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,261
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,261
Date of updating data: 04.11.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,172,881
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,149,482
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,793
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,606
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,167,787
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 812,361
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,539
D. Usług (účtová grupa 51) 222,707
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 81,916
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 58,655
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,644
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,617
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 781
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 30,426
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 30,426
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,094
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 115,668
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 71
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 71
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 71
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 302
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 302
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -231
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,863
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,983
Date of updating data: 04.11.2016
Date of updating data: 04.11.2016
 • PIN :35693932 TIN: 2020355964 Numer VAT: SK2020355964
 • Zarejestrowana siedziba: FINAGRO, Mlynské Nivy 54, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Daniel Hornáček, CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 28.06.1996
  Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 09.09.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  FINIMO a.s. 3 320 € (50%) Bratislava 821 05
  ELNATH, a.s. 3 319 € (50%) Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.11.2016Nový štatutárny orgán:
   Rafael Echemendia Keses Edificio 691/33 Alamar 224 65 Kubánska republika Vznik funkcie: 21.10.2016
   26.01.2010Noví spoločníci:
   ELNATH, a.s. Martinská 31 Bratislava 821 05
   02.07.2009Noví spoločníci:
   FINIMO a.s. Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.09.2002
   16.06.2006Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   20.01.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 28.06.1996
   28.06.1996Nové obchodné meno:
   FINAGRO spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu