Utwórz fakturę

FINAGRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FINAGRO
PIN 35693932
TIN 2020355964
Numer VAT SK2020355964
Data utworzenia 28 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FINAGRO
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 309 562 €
Zysk 83 235 €
Kapitał 2 428 438 €
Kapitał własny 884 453 €
Dane kontaktowe
E-mail finagro@finagro.sk
Telefon(y) 0253415156, 0905974044
Telefon(y) kom. +421905974044
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,275,885
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 345,786
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 122,534
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 74,335
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 48,199
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 223,252
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 223,252
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,871,141
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 200,445
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 200,445
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,062,606
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,009,117
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,009,117
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,290
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 199
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 608,090
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,265
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 606,825
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 58,958
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 58,958
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,275,885
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 528,480
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -114,921
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -114,921
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 553,527
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 553,527
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 83,235
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,745,918
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 718
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 718
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,712,521
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 342,606
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 342,606
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,362,741
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,652
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,255
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,267
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,179
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,179
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 29,500
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,487
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 1,487
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,309,562
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,299,682
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,393
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,487
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,343,771
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 998,749
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 29,869
D. Usług (účtová grupa 51) 215,562
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 100,227
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 71,230
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,690
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,307
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,799
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,627
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,627
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -27,179
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 117
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -34,209
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 62,895
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 180,322
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 180,040
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 282
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 282
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 39,016
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 36,519
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,497
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 141,306
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 107,097
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 23,862
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 23,862
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 83,235
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35693932 TIN: 2020355964 Numer VAT: SK2020355964
 • Zarejestrowana siedziba: FINAGRO, Mlynské Nivy 54, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Daniel Hornáček, CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 28.06.1996
  Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 09.09.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  FINIMO a.s. 3 320 € (50%) Bratislava 821 05
  ELNATH, a.s. 3 319 € (50%) Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.01.2010Noví spoločníci:
   ELNATH, a.s. Martinská 31 Bratislava 821 05
   02.07.2009Noví spoločníci:
   FINIMO a.s. Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.09.2002
   01.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.09.2002
   16.06.2006Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.09.2002
   15.06.2006Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 824 53
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.09.2002
   09.02.2006Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 824 53
   08.02.2006Zrušené sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   20.01.2003Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 28.06.1996
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.09.2002
   19.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Henrieta Dolinská rod. Steigerová Nálepkova 2345/18 Pezinok
   MUDr Daniel Hornáček , CSc Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Henrieta Dolinská rod. Steigerová Nálepkova 2345/18 Pezinok Skončenie funkcie: 09.09.2002
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 09.09.2002
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Henrieta Dolinská rod. Steigerová Nálepkova 2345/18 Pezinok
   MUDr Daniel Hornáček , CSc Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Henrieta Dolinská rod. Steigerová Nálepkova 2345/18 Pezinok Skončenie funkcie: 09.09.2002
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA, spol. s r.o., IČO: 17 336 724 Poloreckého 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.06.1996Nové obchodné meno:
   FINAGRO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu
   Noví spoločníci:
   INFORAMA, spol. s r.o., IČO: 17 336 724 Poloreckého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 09.09.2002