Utwórz fakturę

N.C.N. SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy N.C.N. SLOVAKIA
PIN 35693959
TIN 2020355975
Numer VAT SK2020355975
Data utworzenia 27 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba N.C.N. SLOVAKIA
ul.Svornosti 50
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 491 253 €
Zysk 5 008 €
Kapitał 335 972 €
Kapitał własny 20 233 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245643045, 0243636239
Telefon(y) kom. 0905719207
Nr(y) faksu 0245643046
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 314,537
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 159,354
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 159,354
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 146,871
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,483
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 155,059
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 18,216
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 18,216
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 43,838
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 39,582
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,582
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,256
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 93,005
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,502
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 83,503
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 124
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 124
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 314,537
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,521
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,280
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,280
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 13,262
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 43,894
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -30,632
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,008
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 288,016
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 288,016
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 70,966
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,966
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 213,852
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 761
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,003
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,434
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 491,253
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 475,631
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,622
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 484,959
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 259,800
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,542
D. Usług (účtová grupa 51) 153,970
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 33,870
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,815
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,695
4. Koszty społeczne (527, 528) 360
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 957
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,771
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,771
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,049
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,294
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 63,941
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 278
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 270
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 152
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 152
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 126
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,420
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,412
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,412
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,008
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35693959 TIN: 2020355975 Numer VAT: SK2020355975
 • Zarejestrowana siedziba: N.C.N. SLOVAKIA, ul.Svornosti 50, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Štefan Nagy Seberíniho 21 Bratislava 821 03 24.01.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Štefan Nagy 6 639 € (100%) Seberíniho 21 Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.11.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   16.02.2006Zrušeny spoločníci:
   István Csomor Nagy Šustekova 29 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   István Csomor Nagy - (menovanie do funkcie: 17.01.2002) Šustekova 29 Bratislava 851 04
   11.02.2005Nové sidlo:
   ul.Svornosti 50 Bratislava 821 06
   10.02.2005Zrušené sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   24.01.2002Nové obchodné meno:
   N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Štefan Nagy Seberíniho 21 Bratislava 821 03
   István Csomor Nagy Šustekova 29 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Nagy - (menovanie do funkcie: 17.01.2002) Seberíniho 21 Bratislava 821 03
   István Csomor Nagy - (menovanie do funkcie: 17.01.2002) Šustekova 29 Bratislava 851 04
   23.01.2002Zrušené obchodné meno:
   VIVA ART, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   02.10.1998Noví spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   01.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   27.06.1996Nové obchodné meno:
   VIVA ART, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01