Utwórz fakturę

PEMAS plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Nazwa firmy PEMAS plus
PIN 35694254
TIN 2020340322
Numer VAT SK2020340322
Data utworzenia 08 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PEMAS plus
Vinárska 1
95141
Lužianky
Financial information
Sprzedaż i dochody 19 866 494 €
Zysk 109 341 €
Kapitał 5 781 885 €
Kapitał własny 2 511 809 €
Dane kontaktowe
E-mail tetadrogerie@tetadrogerie.sk
Telefon(y) 0557298801, 0557298802, 0557298803, 0373249311, 0373249360
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,684,175
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,896,236
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,896,236
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,130,171
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,742,314
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 23,751
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,115,085
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,328,641
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 39,442
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,289,199
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 41,180
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 24,336
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,336
8. Podatek odroczony należności (481A) 16,844
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 669,426
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 192,094
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,117
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 148,977
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 452,734
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 24,598
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,075,838
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 54,802
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,021,036
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 672,854
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 245,835
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 427,019
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,684,175
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,948,631
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 32,302
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 32,302
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,796,988
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,796,988
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 109,341
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,725,787
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,651,317
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,303,999
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,564,999
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 739,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 169,098
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 102,356
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,196
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 49,668
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 74,470
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 74,470
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,757
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 9,757
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 19,866,545
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 19,866,494
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 19,605,288
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 36,650
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 22,675
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 201,881
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,658,813
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 13,800,957
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 382,283
D. Usług (účtová grupa 51) 2,284,172
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,919,078
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,045,064
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 683,005
4. Koszty społeczne (527, 528) 191,009
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,515
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 249,491
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 249,491
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,317
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 207,681
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,174,526
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 39
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 59,427
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 403
2. Pozostałe koszty (562A) 403
O. Walutowe straty (563) 56
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 58,968
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -59,376
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 148,305
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 38,964
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 55,807
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -16,843
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 109,341
Date of updating data: 04.07.2016
Date of updating data: 04.07.2016
 • PIN :35694254 TIN: 2020340322 Numer VAT: SK2020340322
 • Zarejestrowana siedziba: PEMAS plus, Vinárska 1, 95141, Lužianky
 • Data utworzenia: 08 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Kratochvíl Nitra - Klokočina 949 01 12.07.2012
  Milan Borhy Ivánka pri Dunaji 900 28 19.01.2010
  Martin Moravec Zdeňka Lhoty 1489 Černošice 252 28 Česká republika 19.01.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Kratochvíl 2 450 € (24.5%) Nitra - Klokočina 949 01
  Milan Borhy 2 450 € (24.5%) Ivánka pri Dunaji 900 28
  Solvent ČR s.r.o. 5 100 € (51%) Šestajovice 250 92 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.07.2016Noví spoločníci:
   Solvent ČR s.r.o. Poděbradská 1162 Šestajovice 250 92 Česká republika
   12.07.2012Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kratochvíl Priezračná 949/24 Nitra - Klokočina 949 01
   Milan Borhy Poľovnícka 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kratochvíl Priezračná 949/24 Nitra - Klokočina 949 01
   14.07.2010Nové sidlo:
   Vinárska 1 Lužianky 951 41
   27.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Martin Moravec Zdeňka Lhoty 1489 Černošice 252 28 Česká republika Vznik funkcie: 19.01.2010
   Milan Borhy Poľovnícka 2 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 19.01.2010
   29.04.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   skladovanie
   balenie tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenstvo v oblasti predmetov podnikania
   08.07.1996Nové obchodné meno:
   PEMAS plus spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia