Utwórz fakturę

AMARI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.01.2017
Basic information
Nazwa firmy AMARI
Stan Zniszczono
PIN 35694319
TIN 2020348561
Numer VAT SK2020348561
Data utworzenia 08 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AMARI
Moyzesova 2
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 178 236 €
Zysk 8 418 €
Kapitał 61 650 €
Kapitał własny 49 989 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265936659, 0903250277
Telefon(y) kom. +421903250277, 0903250277
Date of updating data: 11.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 40,359
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,072
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,072
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,072
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 35,306
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 18,361
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,261
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,261
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,100
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,945
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,902
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,043
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 981
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 981
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 40,359
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,717
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 -1
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,843
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,843
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 16,817
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,817
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,418
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,642
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 263
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 263
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,379
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 467
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,265
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 602
Date of updating data: 11.01.2017
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 178,236
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 178,236
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 165,423
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45,437
D. Usług (účtová grupa 51) 97,650
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,002
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,672
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,116
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,214
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 366
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,055
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,055
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 913
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,813
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 35,149
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,612
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,612
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,611
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,202
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,784
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,784
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,418
Date of updating data: 11.01.2017