Utwórz fakturę

KASI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KASI
PIN 35694335
TIN 2020331577
Numer VAT SK2020331577
Data utworzenia 08 lipiec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba KASI
Stavbárska 42
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 029 220 €
Zysk 33 216 €
Kapitał 289 056 €
Kapitał własny 71 332 €
Dane kontaktowe
E-mail kasi@kasi.sk
witryna internetowa http://www.kasi.sk
Telefon(y) +421245257673, +421245642611
Telefon(y) kom. +421905877641
Nr(y) faksu 0245642612
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 394,489
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 151,251
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 65,432
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 31,099
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 34,333
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 85,819
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 85,819
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 241,455
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 128,045
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,725
3. Produkty (123) - /194/ 852
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 118,468
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 96,398
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 95,997
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,038
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,959
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 401
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,012
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,545
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,467
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,783
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,783
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 394,489
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 190,368
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 30,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 30,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,386
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,300
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,300
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 83,434
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 83,434
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 36,032
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 36,032
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,216
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 204,121
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,560
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 16
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 7,544
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 158,660
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 56,605
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56,605
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 60,389
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,922
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,866
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,674
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,204
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,396
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,297
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,099
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,505
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,029,206
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,029,220
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 930,672
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 21,717
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 76,817
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -401
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 415
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 973,081
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 599,323
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 49,298
D. Usług (účtová grupa 51) 109,668
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 177,598
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 127,569
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,639
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,390
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,928
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,027
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,027
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,294
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,945
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 56,139
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 270,516
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,770
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5,691
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 77
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,131
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,463
2. Pozostałe koszty (562A) 1,463
O. Walutowe straty (563) 12,787
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,881
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,361
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 42,778
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,562
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,562
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 33,216
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35694335 TIN: 2020331577 Numer VAT: SK2020331577
 • Zarejestrowana siedziba: KASI, Stavbárska 42, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 lipiec 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.03.2011Nové obchodné meno:
   KASI a.s.
   Nové predmety činnosti:
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   prenájom hnuteľných vecí
   07.03.2011Zrušené obchodné meno:
   KASI - servis, šport, a. s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a potlač výrobkov z textilu
   18.02.2011Nové obchodné meno:
   KASI - servis, šport, a. s.
   Nové sidlo:
   Stavbárska 42 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná činnosť v predmete podnikania
   výroba a potlač výrobkov z textilu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rudolf Jančovič, st. - predseda 403 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 18.02.2011
   Rudolf Jančovič, ml. - podpredseda Košická 45 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.02.2011