Utwórz fakturę

A. CENTRUM PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy A. CENTRUM PLUS
PIN 35694351
TIN 2020871237
Data utworzenia 08 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A. CENTRUM PLUS
Dúhová 16
90301
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 218 €
Zysk 524 €
Kapitał 2 319 €
Kapitał własny 260 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 970
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 670
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 970
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 784
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -6,379
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 524
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 186
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 186
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -2,353
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,059
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 34,218
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 24,282
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 9,936
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 33,020
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 19,962
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,727
C. Usług (účtová grupa 51) 6,368
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 1,494
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 466
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,198
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,161
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 194
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 194
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -194
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,004
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 524
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4269548.tif
Date of updating data: 25.06.2015