Utwórz fakturę

SCHUMANN & BERTHOLD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SCHUMANN & BERTHOLD
PIN 35694491
TIN 2020904435
Numer VAT SK2020904435
Data utworzenia 16 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SCHUMANN & BERTHOLD
Viničná 685/4
84110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 987 €
Zysk -849 €
Kapitał 33 544 €
Kapitał własny 32 413 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421902602665
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 33,760
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,760
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,940
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 10,940
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,820
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22,071
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 749
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 33,760
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,564
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -781
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,277
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,058
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -849
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,196
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,196
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 633
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 340
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,223
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,987
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 27,264
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,723
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,843
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 17,074
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,105
D. Usług (účtová grupa 51) 10,655
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 144
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 153
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 33
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 33
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -33
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 111
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -849
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015