Utwórz fakturę

RADELA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RADELA
PIN 35694530
TIN 2020340421
Numer VAT SK2020340421
Data utworzenia 17 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RADELA
Gorkého 6
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 711 685 €
Zysk 26 026 €
Kapitał 383 859 €
Kapitał własny 157 998 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253418114
Nr(y) faksu 0253418215
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 223,535
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 154,159
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 154,159
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 138,644
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,800
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,715
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 67,015
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 199
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 199
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 27,190
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,190
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 39,626
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,104
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28,522
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,361
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,361
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 223,535
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,794
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,465
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,465
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,026
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 180,741
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 57,960
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 50,425
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,535
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 110,277
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,003
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,003
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 100,971
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,303
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,504
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,504
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 686,774
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 711,685
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 60
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 686,714
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 24,911
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 671,917
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,521
D. Usług (účtová grupa 51) 237,578
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 370,764
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 303,366
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 59,490
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,908
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 652
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,745
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,745
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 24,911
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,746
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 39,768
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 442,675
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,343
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,666
2. Pozostałe koszty (562A) 2,666
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,677
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,333
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 35,435
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,409
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,409
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 26,026
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35694530 TIN: 2020340421 Numer VAT: SK2020340421
 • Zarejestrowana siedziba: RADELA, Gorkého 6, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava 17.01.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Matej Smieško 6 639 € (100%) Gorkého 6 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   30.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Hečkova 10 Bratislava
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava Skončenie funkcie: 22.09.2003
   01.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Hečkova 10 Bratislava
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava
   31.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava
   30.05.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   organizovanie vzdelávacích podujatí a výs- tav
   vydavateľská činnosť
   sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
   Noví spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava Skončenie funkcie: 22.09.2003
   29.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.01.1997Nové sidlo:
   Gorkého 6 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   16.01.1997Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Henrich Dušek Tekovská 10 Levice 934 01
   17.07.1996Nové obchodné meno:
   RADELA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Henrich Dušek Tekovská 10 Levice 934 01