Utwórz fakturę

SIRECO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.12.2016
Basic information
Nazwa firmy SIRECO
PIN 35694548
TIN 2020348726
Numer VAT SK2020348726
Data utworzenia 17 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SIRECO
Žatevná 12
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 222 948 €
Zysk 9 584 €
Kapitał 266 172 €
Kapitał własny 155 933 €
Dane kontaktowe
E-mail sireco@sireco.sk
witryna internetowa http://www.sireco.sk
Telefon(y) +421269309411
Nr(y) faksu 0269309412
Date of updating data: 01.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 178,078
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,918
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,918
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 175,160
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 158,441
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 58,814
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,813
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 97,478
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 336,519
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 160,854
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 66,400
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 66,400
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 11,340
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 12,059
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 61,471
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,584
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 175,665
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,517
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 167,188
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 119,549
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 558
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,283
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,798
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,085
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,875
Date of updating data: 01.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 222,948
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,286
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 220,517
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,145
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 210,039
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,970
C. Usług (účtová grupa 51) 194,007
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 7,754
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 802
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,955
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,551
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 12,909
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 25,826
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,365
M. Koszty oprocentowania (562) 1,851
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 514
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,365
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 10,544
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 9,584
Date of updating data: 01.12.2016
Date of updating data: 01.12.2016