Utwórz fakturę

DUO REAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DUO REAL
PIN 35694645
TIN 2020310303
Numer VAT SK2020310303
Data utworzenia 18 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DUO REAL
Špitálska 9
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 323 €
Zysk -10 285 €
Kapitał 5 184 €
Kapitał własny -27 526 €
Dane kontaktowe
E-mail duoreal@nextra.sk
witryna internetowa http://www.duoreal.sk
Telefon(y) +421252922577, +421252922958, +421252922584, +421252922590
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 775
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 775
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 775
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,775
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 838
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,937
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,550
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -37,811
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -35,161
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,285
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,361
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 128
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 42,233
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 200
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,111
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,900
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 7,323
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 7,009
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 314
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 15,458
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,145
C. Usług (účtová grupa 51) 5,634
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 2,654
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 638
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 387
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -8,135
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -4,770
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,190
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,190
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,190
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,325
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -10,285
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35694645 TIN: 2020310303 Numer VAT: SK2020310303
 • Zarejestrowana siedziba: DUO REAL, Špitálska 9, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Vladimír Lichvár Heyrovského 8 Bratislava 841 03 18.07.1996
  Ing. Helena Lichvárová Špitálska 9 Bratislava 811 08 03.10.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Vladimír Lichvár 3 319 € (50%) Heyrovského 8 Bratislava 841 03
  Ing. Helena Lichvárová 3 319 € (50%) Špitálska 9 Bratislava 811 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Vladimír Lichvár Heyrovského 8 Bratislava
   Ing. Helena Lichvárová Špitálska 9 Bratislava 811 08
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vladimír Lichvár Heyrovského 8 Bratislava
   Ing. Helena Lichvárová Špitálska 9 Bratislava 811 08
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Helena Lichvárová Špitálska 9 Bratislava 811 08
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Helena Bialková Špitálska 9 Bratislava 811 08
   03.10.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Helena Lichvárová Špitálska 9 Bratislava 811 08
   02.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Helena Bialková Špitálska 9 Bratislava 811 09
   18.07.1996Nové obchodné meno:
   DUO REAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Helena Bialková Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Mgr. Vladimír Lichvár Heyrovského 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Vladimír Lichvár Heyrovského 8 Bratislava 841 03
   Ing. Helena Bialková Špitálska 9 Bratislava 811 09