Utwórz fakturę

Wüstenrot Reality - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Nazwa firmy Wüstenrot Reality
PIN 35694653
TIN 2020348616
Numer VAT SK2020348616
Data utworzenia 18 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Wüstenrot Reality
Karadžičova 17
82522
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 944 218 €
Zysk -18 357 €
Kapitał 13 959 856 €
Kapitał własny 7 426 641 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0257889209
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,302,999
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,688,915
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,688,915
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,838,705
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,812,628
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 31,557
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,975
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 50
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 614,084
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,100
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 6,100
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,100
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 80,792
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 79,474
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,407
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,067
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,318
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 527,192
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 527,192
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,302,999
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,353,849
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,103,632
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,103,632
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,954,469
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 82,468
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 82,468
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 445,099
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 445,099
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -213,462
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -213,462
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,357
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,949,150
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,701,735
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 38,314
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 38,314
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 5,663,421
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 215,415
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 53,655
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,655
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 146,277
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,483
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 32,000
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 32,000
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 942,899
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 944,218
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 942,899
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,319
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 626,259
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,655
D. Usług (účtová grupa 51) 95,319
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 66
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 489,883
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 489,883
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,336
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,000
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 317,959
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 837,925
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,272
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,272
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,272
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 334,461
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 334,198
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 334,198
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 263
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -333,189
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -15,230
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,127
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,127
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -18,357
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017