Utwórz fakturę

SK INVEST SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Nazwa firmy SK INVEST SLOVAKIA
PIN 35694785
TIN 2020860842
Data utworzenia 22 lipiec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SK INVEST SLOVAKIA
Panenská 24
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 305 384 €
Zysk -577 772 €
Kapitał 873 670 €
Kapitał własny -902 015 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0556809228
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 57
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 57
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 57
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 57
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 57
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,479,787
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -941,854
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 27,585
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -969,439
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -577,772
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,479,844
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 890
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 890
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,478,954
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 400,667
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 400,667
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,544
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,068,743
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 305,384
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 305,384
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 873,520
D. Usług (účtová grupa 51) 3
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 545,324
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 328,193
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -568,136
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 92
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 92
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -92
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -568,228
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,544
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,544
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -577,772
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016