Utwórz fakturę

Johann Kotányi - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Johann Kotányi
PIN 35694963
TIN 2020311590
Numer VAT SK2020311590
Data utworzenia 22 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Johann Kotányi
Dunajská 32
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 249 012 €
Zysk 51 966 €
Kapitał 1 012 944 €
Kapitał własny 372 136 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252922738, +421252922737, +421252638314, +421252922739, +421252922740, +421252638315
Nr(y) faksu 0252922738
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,070,439
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 49,297
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 49,297
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 49,297
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,011,726
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 310,679
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,090
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 301,589
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 13,054
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,209
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,209
8. Podatek odroczony należności (481A) 10,845
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 528,731
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 526,844
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 526,844
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,887
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 159,262
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 523
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 158,739
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,416
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,416
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,070,439
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 396,336
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,582
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,582
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,958
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 234,830
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 234,830
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,966
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 674,103
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 618,131
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 530,212
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 530,212
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,736
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,968
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 72,380
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 835
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 55,972
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,634
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 50,338
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,243,703
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,249,012
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,243,703
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,619
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,690
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,175,518
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,229,681
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 56,503
D. Usług (účtová grupa 51) 665,352
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 189,461
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 135,387
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 49,509
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,565
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 597
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,836
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,836
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 448
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,640
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 73,494
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 292,167
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,005
O. Walutowe straty (563) 453
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 552
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -983
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 72,511
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,545
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 19,729
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 816
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 51,966
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • PIN :35694963 TIN: 2020311590 Numer VAT: SK2020311590
 • Zarejestrowana siedziba: Johann Kotányi, Dunajská 32, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jan Růžanský Jahodová 697 Jesenice, Horní Jirčany 252 42 Česká republika 07.03.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Kotanyi GmbH 99 582 € (100%)
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.04.2016Nový štatutárny orgán:
   Jan Růžanský Jahodová 697 Jesenice, Horní Jirčany 252 42 Česká republika Vznik funkcie: 07.03.2016
   06.03.2015Nové obchodné meno:
   Johann Kotányi s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 32 Bratislava 811 08
   14.07.2003Noví spoločníci:
   Kotanyi GmbH
   22.07.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s potravinami, korením a čajom
   maloobchod s potravinami, korením a čajom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ