Utwórz fakturę

MARIMEX SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MARIMEX SK
PIN 35694980
TIN 2020340454
Numer VAT SK2020340454
Data utworzenia 23 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MARIMEX SK
Rožňavská 17
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 699 831 €
Zysk -34 950 €
Kapitał 894 960 €
Kapitał własny -23 075 €
Dane kontaktowe
E-mail info@marimex.sk
Telefon(y) 0244453002, 0244637001, 0244637003, 0244881039, 0244453001, 0233004194
Nr(y) faksu 0244453002
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 546,456
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,337
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,337
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,337
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 525,292
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 441,584
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 160
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 5,806
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 435,618
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 887
8. Podatek odroczony należności (481A) 887
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 62,031
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 60,213
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,213
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,568
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 250
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,790
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 959
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,831
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,827
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 383
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,173
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 7,271
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 546,456
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -58,025
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 100,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 100,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 199
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,983
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -127,257
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,741
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -137,998
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,950
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 601,184
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,294
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,245
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,049
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 587,163
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 552,749
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 552,749
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,545
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,409
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,178
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,282
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,727
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,727
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,297
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 3,297
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,691,974
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,699,831
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,686,853
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,121
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,857
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,726,412
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,984,902
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36,870
D. Usług (účtová grupa 51) 304,954
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 322,021
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 234,399
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 79,456
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,166
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,277
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,564
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,564
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 388
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 63,436
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -26,581
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 365,248
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,500
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 510
2. Pozostałe koszty (562A) 510
O. Walutowe straty (563) 46
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,944
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,481
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -32,062
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,888
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,884
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 4
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -34,950
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35694980 TIN: 2020340454 Numer VAT: SK2020340454
 • Zarejestrowana siedziba: MARIMEX SK, Rožňavská 17, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marek Kracík Janovická 747/6 Praha 4 - Kunratice 148 00 Česká republika 14.12.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MARIMEX CZ, s.r.o. 100 000 € (100%) Praha - Libuš 142 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.04.2005Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   12.04.2005Zrušené sidlo:
   Rádiova 49 Bratislava 821 04
   18.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Marek Kracík Janovická 747/6 Praha 4 - Kunratice 148 00 Česká republika Vznik funkcie: 14.12.2004
   17.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava 841 01
   08.07.2004Noví spoločníci:
   MARIMEX CZ, s.r.o. IČO: 64 942 422 Libušská 264 Praha - Libuš 142 00 Česká republika
   07.07.2004Zrušeny spoločníci:
   MARIMEX CZ, s.r.o. IČO: 64 942 422 Libušská 264 Praha - Libuš 142 00 Česká republika
   31.10.2001Noví spoločníci:
   MARIMEX CZ, s.r.o. IČO: 64 942 422 Libušská 264 Praha - Libuš 142 00 Česká republika
   30.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   10.10.2000Nové sidlo:
   Rádiova 49 Bratislava 821 04
   09.10.2000Zrušené sidlo:
   Smrečianska 5 Bratislava 811 05
   29.01.1999Nové sidlo:
   Smrečianska 5 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   montáž a servis bazénov, sáun, vírivých vaní a príslušenstva okrem zásahu do elektro častí
   poradenské služby pri montáži bazénov, sáun, vírivých vaní a príslušenstva
   opravy elektrických zariadení a elektroinštalácia
   Noví spoločníci:
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   28.01.1999Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   20.03.1997Nové sidlo:
   Ružova dolina 17 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava 841 01
   19.03.1997Zrušené sidlo:
   Nobelova 24 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Markusek Nobelova 24 Bratislava 831 02
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Markusek Nobelova 24 Bratislava 831 02
   23.07.1996Nové obchodné meno:
   MARIMEX SK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 24 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Markusek Nobelova 24 Bratislava 831 02
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Markusek Nobelova 24 Bratislava 831 02