Utwórz fakturę

Dialóg - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Dialóg
PIN 35695030
TIN 2020860853
Data utworzenia 22 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Dialóg
Tehelná 26
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 500 815 €
Zysk 63 742 €
Kapitał 409 618 €
Kapitał własny 235 125 €
Dane kontaktowe
E-mail sodomova@dialogzdravotnictvo.sk
witryna internetowa http://www.dialogzdravotnictvo.sk
Telefon(y) +421255565871
Nr(y) faksu 0255566218
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 294,437
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,883
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,883
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,797
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,086
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 280,213
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 24,229
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 61
3. Produkty (123) - /194/ 22,927
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,241
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 81,536
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 80,134
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 80,134
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,279
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 123
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 174,448
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 37,514
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 136,934
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,341
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,375
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,966
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 294,437
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 242,410
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 667
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 667
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 171,329
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 171,329
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 63,742
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,211
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,456
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,456
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 3,552
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 3,552
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 28,789
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,690
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,690
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,584
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,469
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,049
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,551
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,446
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,414
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,055
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 359
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 12,816
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 96
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 12,720
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 383,551
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 500,815
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 736
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 16,242
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 366,572
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 16,056
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 96,209
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 419,327
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 413
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 35,709
D. Usług (účtová grupa 51) 108,325
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 259,153
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 194,126
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 59,545
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,482
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 811
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 259
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 259
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 11,825
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,832
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 81,488
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 255,159
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,497
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,480
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,480
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 17
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,674
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,864
2. Pozostałe koszty (562A) 1,864
O. Walutowe straty (563) 120
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 690
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -177
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 81,311
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 17,569
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,569
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 63,742
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4182693.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35695030 TIN: 2020860853
 • Zarejestrowana siedziba: Dialóg, Tehelná 26, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 lipiec 1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Ľudmila Ambrušová 2 224 € (33.3%) Studenohorská 22 Bratislava 841 03
  PaedDr. Zita Sümegiová 2 224 € (33.3%) Štefánikova 31 Bratislava 811 00
  PhDr. Iris Silvia Rafajdusová 2 224 € (33.3%) Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.05.2011Nové sidlo:
   Tehelná 26 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   PhDr. Iris Silvia Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Silvia Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.07.1996
   24.05.2011Zrušené sidlo:
   Jelačičova 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.07.1996
   23.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Doc. PhDr Marína Mikulajová , CSc. Lazaretská 11 Bratislava 811 00
   04.07.2002Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.07.1996
   03.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   29.10.2001Noví spoločníci:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   28.10.2001Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   05.01.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu
   konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   03.06.1999Nové predmety činnosti:
   Psychologicko-poradenské služby v oblasti základného vzdelávania
   22.06.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Ľudmila Ambrušová Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   PaedDr. Zita Sümegiová Štefánikova 31 Bratislava 811 00
   Doc. PhDr Marína Mikulajová , CSc. Lazaretská 11 Bratislava 811 00
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   21.06.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ľudmila Ambrušová Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   Doc. PhDr Marína Mikulajová , CSc. Lazaretská 11 Bratislava 811 00
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   PaedDr. Zita Sümegiová Štefánikova 31 Bratislava 811 00
   30.10.1996Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom so špecifickými poruchami vývinu reči a učenia formou terapeuticko-reedukačných pobytov, špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore foniatria, klinická psychológia, klinická logopédia a liečebno-pedagogickej starostlivosti
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   Dialóg spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jelačičova 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   školiaca činnosť
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ľudmila Ambrušová Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   Doc. PhDr Marína Mikulajová , CSc. Lazaretská 11 Bratislava 811 00
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   PaedDr. Zita Sümegiová Štefánikova 31 Bratislava 811 00
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02