Utwórz fakturę

MONTCHEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MONTCHEM
PIN 35695099
TIN 2020324075
Numer VAT SK2020324075
Data utworzenia 22 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MONTCHEM
Púpavová 37
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 676 €
Zysk -10 952 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,315
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,500
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,315
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -69,719
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -65,406
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,952
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 72,034
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 394
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 71,540
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 129
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 0
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 848
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 70,563
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,676
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 0
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,676
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 11,762
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,070
C. Usług (účtová grupa 51) 941
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 8,653
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 0
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -10,086
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -3,011
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 233
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 0
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 233
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 139
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 139
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 94
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,992
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -10,952
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35695099 TIN: 2020324075 Numer VAT: SK2020324075
 • Zarejestrowana siedziba: MONTCHEM, Púpavová 37, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava 22.07.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dragan Ivovič 6 639 € (100%) dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.11.2003Nové sidlo:
   Púpavová 37 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava Vznik funkcie: 22.07.1996
   20.11.2003Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   12.02.1998Noví spoločníci:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   11.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   MONTCHEM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná činnosť v predmete podnikania
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava