Utwórz fakturę

CASCAYA IMEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CASCAYA IMEX
PIN 35695102
TIN 2020331599
Numer VAT SK2020331599
Data utworzenia 22 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CASCAYA IMEX
Dunajská 27
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 397 €
Zysk -5 748 €
Kapitał 4 382 €
Kapitał własny -9 952 €
Dane kontaktowe
E-mail cascaya@cascaya.sk
Telefon(y) 0252926956
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,692
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,273
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -34
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -100
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -100
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 66
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,307
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 35
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,272
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 419
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 419
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,692
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,690
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -17,245
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,245
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,748
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,382
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,312
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,312
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,853
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 476
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 476
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,150
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,395
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 245
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,587
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 617
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 617
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,397
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,397
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,397
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,008
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 384
D. Usług (účtová grupa 51) 2,101
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,440
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,074
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,194
4. Koszty społeczne (527, 528) 172
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 928
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,611
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,912
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 177
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 177
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -177
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,788
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,748
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015