Utwórz fakturę

ROZVAHA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ROZVAHA
PIN 35695161
TIN 2020340410
Numer VAT SK2020340410
Data utworzenia 22 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROZVAHA
Cintorínska 21
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 98 274 €
Zysk 4 336 €
Kapitał 56 710 €
Kapitał własny 26 218 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252491326
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 63,576
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 34,365
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 34,365
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 34,365
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 28,072
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,000
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 9,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,567
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,567
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,567
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,505
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,419
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 86
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,139
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,139
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 63,576
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,322
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 17,184
2. Inne fundusze (427, 42X) 17,184
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,499
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,499
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,336
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,202
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 276
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 168
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 108
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 12,494
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,110
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 644
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 644
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 644
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,540
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,910
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,980
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,392
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 787
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 787
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,535
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 52
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 52
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 98,274
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 98,274
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 98,274
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 90,913
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,426
D. Usług (účtová grupa 51) 12,812
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 60,534
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 42,248
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,618
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,668
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 865
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,722
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,722
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 554
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,361
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 75,036
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,545
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,769
2. Pozostałe koszty (562A) 1,769
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 776
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,545
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,816
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,336
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35695161 TIN: 2020340410 Numer VAT: SK2020340410
 • Zarejestrowana siedziba: ROZVAHA, Cintorínska 21, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Juraj Janošovský Karpatská 2 Bratislava 811 05 22.07.1996
  Ing. Iveta Janošovská Staré Grunty 228 Bratislava 841 04 16.08.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juraj Janošovský 3 319 € (50%) Karpatská 2 Bratislava 811 05
  Ing. Iveta Janošovská 3 319 € (50%) Staré Grunty 228 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.07.2009Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 811 08
   21.07.2009Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   16.08.2006Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Iveta Janošovská Staré Grunty 228 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Janošovská Staré Grunty 228 Bratislava 841 04
   15.08.2006Zrušené sidlo:
   Nábr.gen. L.Svobodu 54 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01
   08.04.1999Nové sidlo:
   Nábr.gen. L.Svobodu 54 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Janošovský Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01
   07.04.1999Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Janošovský Karpatská 2 Bratislava 811 05
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   ROZVAHA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   výroba cementového tovaru
   murárstvo
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja priemyselných, spotrebných a potravinárskych výrobkov a tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľské činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Janošovský Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Janošovský Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01