Utwórz fakturę

METEK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy METEK
PIN 35695218
TIN 2020324042
Numer VAT SK2020324042
Data utworzenia 23 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba METEK
Družicová 2
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 152 397 €
Zysk 25 811 €
Kapitał 119 762 €
Kapitał własny 111 953 €
Dane kontaktowe
E-mail metek@nextra.sk
Telefon(y) 0315505763, 0905342726
Telefon(y) kom. 0905342726
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 100,941
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 100,330
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,051
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,051
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 23,429
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 21,841
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,841
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,588
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 75,850
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 800
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 75,050
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 611
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 611
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 100,941
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 90,371
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,352
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 2,352
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 55,569
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 55,569
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,811
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,570
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 610
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 610
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,960
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,095
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,095
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,328
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,578
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,559
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 47
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 353
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 149,026
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 152,397
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,022
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 145,004
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,340
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,213
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,501
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,022
D. Usług (účtová grupa 51) 25,702
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 57,135
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 43,152
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,983
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 305
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,507
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,507
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 41,184
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 115,801
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,642
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,642
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,636
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 39,548
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,737
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,737
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 25,811
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35695218 TIN: 2020324042 Numer VAT: SK2020324042
 • Zarejestrowana siedziba: METEK, Družicová 2, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivan Baršovský Rumančekova 34 Bratislava 821 01 06.03.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ivan Baršovský 6 640 € (100%) Rumančekova 34 Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.08.2014Zrušeny spoločníci:
   Franz Sikula Gmoos 1 Stegersbach 1 7551 Rakúska republika
   11.11.2011Nové predmety činnosti:
   výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Noví spoločníci:
   Franz Sikula Gmoos 1 Stegersbach 1 7551 Rakúska republika
   10.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   28.12.1998Noví spoločníci:
   Ivan Baršovský Rumančekova 34 Bratislava 821 01
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   27.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Baršovský Rumančekova 34 Bratislava 821 01
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   06.03.1998Noví spoločníci:
   Ivan Baršovský Rumančekova 34 Bratislava 821 01
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Baršovský Rumančekova 34 Bratislava 821 01
   05.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Daniela Baršovská Družicová 2 Bratislava
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Baršovská Družicová 2 Bratislava
   23.07.1996Nové obchodné meno:
   METEK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Družicová 2 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   veľkoobchodná činnosť a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Daniela Baršovská Družicová 2 Bratislava
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Baršovská Družicová 2 Bratislava