Utwórz fakturę

VALDEK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VALDEK
PIN 35695251
TIN 2020348671
Numer VAT SK2020348671
Data utworzenia 23 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VALDEK
Michalská 9
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 635 207 €
Zysk -18 006 €
Kapitał 8 219 €
Kapitał własny 8 180 €
Dane kontaktowe
E-mail valdek92@gmail.com
Telefon(y) 0903702438
Telefon(y) kom. 0903702438
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 641,848
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 635,207
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,641
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 641,848
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -11,366
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,006
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 653,214
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 653,172
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 650,292
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,880
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 42
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 635,207
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 633,393
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,814
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 650,317
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21
C. Usług (účtová grupa 51) 650,292
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -15,110
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -15,106
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 16
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 16
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -16
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -15,126
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -18,006
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015