Utwórz fakturę

HYDROINVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HYDROINVEST
PIN 35695323
TIN 2020356052
Numer VAT SK2020356052
Data utworzenia 29 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HYDROINVEST
Smolenická 2
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 40 835 €
Zysk 18 €
Kapitał 59 225 €
Kapitał własny 31 698 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259324416
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 49,330
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 28,956
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,027
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,027
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,027
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,929
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,762
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,167
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20,374
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 24
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 20,350
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 49,330
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,716
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,158
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,158
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 22,901
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,901
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,614
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,066
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,066
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,548
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 350
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,511
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,005
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,182
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,835
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 40,835
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 40,835
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,635
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 326
D. Usług (účtová grupa 51) 6,565
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 31,408
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 23,144
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,146
4. Koszty społeczne (527, 528) 118
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,336
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,200
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 33,944
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 1
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 223
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 223
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -222
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 978
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015