Utwórz fakturę

ANGE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ANGE
PIN 35695331
TIN 2020310325
Numer VAT SK2020310325
Data utworzenia 29 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANGE
Malokarpatské nám. 2
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 835 220 €
Zysk 17 751 €
Kapitał 119 627 €
Kapitał własny 15 515 €
Dane kontaktowe
E-mail angelika.semancikova@gmail.com
Telefon(y) 0264789835
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 141,781
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 913
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 913
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 913
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 140,117
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 42,779
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 42,779
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 86,553
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 62,564
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,564
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,964
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 25
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,785
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,841
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,944
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 751
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 751
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 141,781
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,054
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,751
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,727
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,277
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,277
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 112,749
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 104,133
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 104,133
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,447
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,725
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,444
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,701
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,701
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 817,575
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 835,220
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 817,575
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,645
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 808,988
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 686,187
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,928
D. Usług (účtová grupa 51) 9,700
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 109,996
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 79,747
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,716
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,533
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 407
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 407
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 770
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 26,232
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 119,760
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,379
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,379
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,379
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 22,853
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,102
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,102
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 17,751
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35695331 TIN: 2020310325 Numer VAT: SK2020310325
 • Zarejestrowana siedziba: ANGE, Malokarpatské nám. 2, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Anna Kurilcová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05 29.07.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Anna Kurilcová 3 319 € (50%) Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
  Angelika Semančíková 3 319 € (50%) Karadžičova 6 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.04.2000Nové sidlo:
   Malokarpatské nám. 2 Bratislava 841 03
   06.04.2000Zrušené sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Anna Kurilcová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Angelika Semančíková Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Anna Kurilcová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Angelika Semančíková Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   29.05.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v obore lekárenstvo
   29.07.1996Nové obchodné meno:
   ANGE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Anna Kurilcová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Angelika Semančíková Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Anna Kurilcová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05