Utwórz fakturę

Ochranná služba - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Ochranná služba
PIN 35695340
TIN 2020310314
Numer VAT SK2020310314
Data utworzenia 29 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Ochranná služba
Ferienčíková 14
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 458 929 €
Zysk -3 851 €
Kapitał 223 370 €
Kapitał własny 14 039 €
Dane kontaktowe
E-mail os@os-security.sk
Telefon(y) 0254793237, 0254793238
Nr(y) faksu 0252492839
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 319,170
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 65,303
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,421
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,421
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 61,882
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,000
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 55,882
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 253,045
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 425
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 425
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 12,148
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 12,148
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,148
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 112,902
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 91,250
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 91,250
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,258
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 394
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 127,570
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 750
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 126,820
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 822
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 822
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 319,170
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,220
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,897
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,615
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,512
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,851
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 317,950
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 29,899
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 30,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -29,539
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 29,438
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 279,313
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 199,045
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 199,045
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,493
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 23,975
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,637
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,080
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,083
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,738
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,738
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,458,929
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 661
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,425,778
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,490
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,456,652
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 67,230
D. Usług (účtová grupa 51) 731,187
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 585,363
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 420,402
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 144,660
4. Koszty społeczne (527, 528) 20,301
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,348
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 38,347
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 38,347
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,842
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,335
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,277
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 628,022
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,033
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,033
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,033
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,805
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,000
2. Pozostałe koszty (562A) 3,000
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,801
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,772
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 505
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,356
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,356
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,851
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35695340 TIN: 2020310314 Numer VAT: SK2020310314
 • Zarejestrowana siedziba: Ochranná služba, Ferienčíková 14, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Richard Wölfl Beniakova 1 Bratislava 28.11.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Richard Wölfl 3 320 € (50%) Beniakova 1 Bratislava
  Milan Wölfl 3 320 € (50%) Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.01.2012Nové predmety činnosti:
   detektívne služby
   odborná príprava a poradenstvo
   12.01.2011Nové predmety činnosti:
   strážna služba
   11.01.2011Zrušeny predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Zákona č. 379/1997 Z.z.
   02.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubička Poľná 21 Bratislava
   Ing. Jozef Modrovich Západný rad 23 Bratislava
   03.12.2008Nové sidlo:
   Ferienčíková 14 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Milan Wölfl Segnáre 1553/54 Bratislava 841 03
   02.12.2008Zrušené sidlo:
   Černicová 25 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava
   07.06.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby
   06.06.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pre neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
   30.06.2004Nové sidlo:
   Černicová 25 Bratislava 831 01
   29.06.2004Zrušené sidlo:
   Černicová 25 Bratislava 831 03
   28.11.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Wölfl Beniakova 1 Bratislava
   27.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava Skončenie funkcie: 20.11.2002
   Ing. Richard Wölfl Beniakova 1 Bratislava
   11.09.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pre neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
   11.08.1999Nové sidlo:
   Černicová 25 Bratislava 831 03
   10.08.1999Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 14 Bratislava 821 02
   09.04.1999Nové predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Zákona č. 379/1997 Z.z.
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Wölfl Beniakova 1 Bratislava
   Ing. Rudolf Kubička Poľná 21 Bratislava
   Ing. Jozef Modrovich Západný rad 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava Skončenie funkcie: 20.11.2002
   Ing. Richard Wölfl Beniakova 1 Bratislava
   08.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   strážna služba - zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   služby súkromných detektívov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubička Poľná 21 Bratislava
   Ing. Jozef Modrovich Západný rad 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Sako Hanulova 11 Bratislava
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava
   29.07.1996Nové obchodné meno:
   Ochranná služba s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 14 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   strážna služba - zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   služby súkromných detektívov
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubička Poľná 21 Bratislava
   Ing. Jozef Modrovich Západný rad 23 Bratislava
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Sako Hanulova 11 Bratislava
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava