Utwórz fakturę

VÝKOV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy VÝKOV
PIN 35695358
TIN 2020348660
Numer VAT SK2020348660
Data utworzenia 29 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VÝKOV
M. Marečka 7
84108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 98 225 €
Zysk -7 399 €
Kapitał 43 113 €
Kapitał własny 31 930 €
Dane kontaktowe
E-mail vykov@stonline.sk
Telefon(y) 0244371227, 0244630366, 0244630367, 0264777700, 0903448490
Telefon(y) kom. +421903448490, 0903448490
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 33,502
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 424
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 424
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 424
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,021
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 39
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 39
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,795
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17,127
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,127
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 518
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 150
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,187
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,744
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,443
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 57
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 57
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 33,502
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,750
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 18,514
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,514
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,399
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,752
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 557
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 557
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,059
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,935
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,935
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,018
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,106
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,136
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,136
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 98,225
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 88,269
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,810
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 146
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 104,531
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,669
D. Usług (účtová grupa 51) 19,693
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 41,435
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 30,374
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,326
4. Koszty społeczne (527, 528) 735
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 223
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,540
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,540
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 674
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,297
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,306
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 44,717
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 135
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 135
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -133
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,439
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,399
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015
 • PIN :35695358 TIN: 2020348660 Numer VAT: SK2020348660
 • Zarejestrowana siedziba: VÝKOV, M. Marečka 7, 84108, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Slížik M. Marečka 7 Bratislava 29.07.1996
  Lucia Slížiková M. Marečka 7 Bratislava 841 08 02.09.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miroslav Slížik 6 639 € (100%) M. Marečka 7 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.12.2015Nové predmety činnosti:
   Keramická výroba
   Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   17.09.2013Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   Lucia Slížiková M. Marečka 7 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 02.09.2013
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Slížik M. Marečka 7 Bratislava
   29.07.1996Nové obchodné meno:
   VÝKOV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   M. Marečka 7 Bratislava 841 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konštrukčné a kresličské práce v oblasti strojárstva
   poradenstvo a konzultačné služby v oblasti strojárstva
   nákup a predaj elektrotechniky, strojárskych výrobkov a materiálov
   kovoobrábanie a výroba nástrojov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Slížik M. Marečka 7 Bratislava