Utwórz fakturę

REMY COINTREAU SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.07.2016
Basic information
Nazwa firmy REMY COINTREAU SLOVAKIA
PIN 35695366
TIN 2020310413
Numer VAT SK2020310413
Data utworzenia 29 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REMY COINTREAU SLOVAKIA
Košická 56
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 038 556 €
Zysk 578 280 €
Kapitał 3 078 385 €
Kapitał własny 1 038 981 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255648711
Date of updating data: 07.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,448,746
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,985
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,144
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,144
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,841
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,841
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,371,666
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 780,350
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 780,350
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 89,989
8. Podatek odroczony należności (481A) 89,989
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,900,840
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,897,236
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 87,541
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,809,695
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 413
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,191
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 600,487
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,217
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 598,270
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 66,095
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,825
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 60,270
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,448,746
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,089,060
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,087,101
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,087,101
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 53,742
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 53,742
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 369,937
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 369,937
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 578,280
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,359,686
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,195
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,195
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,014,110
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,339,831
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,055,373
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 284,458
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,074
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,542
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 646,663
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 343,381
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,843
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 334,538
Date of updating data: 07.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,035,557
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,038,556
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,834,091
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,201,466
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,999
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,254,677
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,567,482
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 354,907
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -7,389
D. Usług (účtová grupa 51) 2,869,003
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 390,409
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 280,947
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 105,852
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,610
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 115
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,610
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,610
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 17,576
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,964
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 783,879
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,251,554
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 49
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 47
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,503
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,501
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,454
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 782,425
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 204,145
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 241,308
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -37,163
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 578,280
Date of updating data: 07.07.2016
Date of updating data: 07.07.2016
 • PIN :35695366 TIN: 2020310413 Numer VAT: SK2020310413
 • Zarejestrowana siedziba: REMY COINTREAU SLOVAKIA, Košická 56, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jiří Štětina Nad Havlem 151/8 Praha IV - Krč 140 00 Česká republika 07.04.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  REMY COINTREAU SERVICES 1 087 101 € (100%) Cognac 161 00 Francúzsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Jiří Štětina Nad Havlem 151/8 Praha IV - Krč 140 00 Česká republika Vznik funkcie: 07.04.2009
   23.04.2009Nové obchodné meno:
   REMY COINTREAU SLOVAKIA s. r. o.
   Nové sidlo:
   Košická 56 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   REMY COINTREAU SERVICES rue Joseph Pataa Cognac 161 00 Francúzsko
   29.07.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná činnosť
   výskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ