Utwórz fakturę

SAHESA Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.05.2016
Basic information
Nazwa firmy SAHESA Consulting
PIN 35695382
Data utworzenia 29 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SAHESA Consulting
Miletičova 21
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 270 824 €
Zysk -13 317 €
Kapitał 118 480 €
Kapitał własny 70 012 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244644188
Date of updating data: 17.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 85,288
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,084
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,084
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,084
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 68,464
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 37,272
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,279
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,279
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,127
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 20,866
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 31,192
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,863
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 26,329
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,740
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,740
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 85,288
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,801
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,174
2. Inne fundusze (427, 42X) 2,174
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 57,305
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 57,305
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,317
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,487
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,130
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,640
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 9,490
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,077
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,711
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,711
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,531
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,963
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,872
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,280
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,280
Date of updating data: 17.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 269,840
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 270,824
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 269,840
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 984
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 271,331
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,591
D. Usług (účtová grupa 51) 42,768
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 151,099
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 108,348
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 39,198
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,553
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 579
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,312
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,312
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,982
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -507
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 213,481
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,474
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 863
2. Pozostałe koszty (562A) 863
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 611
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,472
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,979
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,338
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,338
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -13,317
Date of updating data: 17.05.2016
Date of updating data: 17.05.2016