Utwórz fakturę

STUDIO ARP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STUDIO ARP
PIN 35695501
TIN 2020904490
Data utworzenia 29 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STUDIO ARP
Somolického 1
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 688 €
Zysk 1 663 €
Kapitał 4 857 €
Kapitał własny 3 238 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421903688119
Telefon(y) kom. +421903688119
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,290
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,656
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,656
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,656
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,634
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,634
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,409
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 225
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,290
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,902
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,061
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,061
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,663
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 388
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 388
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -100
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -100
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 488
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 20,688
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 21,688
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,688
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,375
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,728
D. Usług (účtová grupa 51) 13,551
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 66
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,313
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,409
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 161
O. Walutowe straty (563) 49
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 112
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -161
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,152
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 489
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 489
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,663
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4292078.tif
Date of updating data: 25.06.2015