Utwórz fakturę

Capital Partners Group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Capital Partners Group
PIN 35695803
TIN 2020904523
Data utworzenia 02 sierpień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Capital Partners Group
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Zysk -699 €
Kapitał 2 628 479 €
Kapitał własny 1 656 686 €
Dane kontaktowe
E-mail info@cpg.sk
Telefon(y) 0244453692
Nr(y) faksu 0244453127
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,510,882
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,510,882
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 90,980
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 89,000
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,500
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 480
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,601,862
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 866,586
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 365,136
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 365,136
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,705
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 494,444
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -699
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 735,276
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 735,276
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,530
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 731,266
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 137
C. Usług (účtová grupa 51) 121
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -137
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -121
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 82
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -82
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -219
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -699
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4334068.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35695803 TIN: 2020904523
 • Zarejestrowana siedziba: Capital Partners Group, Mostová 2, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 sierpień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Jurčík člen Štúrovo nám. 111/22 Martin 036 01 16.12.2004
  Ing. Peter Sklenář predseda Studená 11 Bratislava 821 04 31.03.2006
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.02.2013Nové sidlo:
   Mostová 2 Bratislava-Staré Mesto 811 02
   31.01.2013Zrušené sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   08.04.2008Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   07.04.2008Zrušené sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   05.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sklenář - predseda Studená 11 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 31.03.2006
   04.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Manek - predseda Nobelova 20 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 30.09.2003
   14.01.2005Nové predmety činnosti:
   finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   kancelárske a administratívne práce
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Jurčík - člen Štúrovo nám. 111/22 Martin 036 01 Vznik funkcie: 16.12.2004
   Ing. Ladislav Manek - predseda Nobelova 20 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 30.09.2003
   13.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Manek - predseda Nobelova 20 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2003
   Mgr. Romana Udržalová - člen Bohrova 11 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2003
   21.04.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Manek - predseda Nobelova 20 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2003
   Mgr. Romana Udržalová - člen Bohrova 11 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2003
   20.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Silvia Hečková - člen Záhradnícka 85 Bratislava
   Ing. Jozef Lukáč - predseda Dlhá 10 Prievidza
   Mgr. Daniel Lukáč - člen Hanulova 1 Bratislava
   18.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Silvia Hečková - člen Záhradnícka 85 Bratislava
   Ing. Jozef Lukáč - predseda Dlhá 10 Prievidza
   Mgr. Daniel Lukáč - člen Hanulova 1 Bratislava
   17.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lukáč - člen predstavenstva Dlhá 10 Prievidza
   Mgr. Daniel Lukáč - člen predstavenstva Hanulova 1 Bratislava
   Prof.RNDr. Branislav Sitár , DrSc. - predseda predstavenstva Lediny 35 Bratislava
   31.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lukáč - člen predstavenstva Dlhá 10 Prievidza
   Mgr. Daniel Lukáč - člen predstavenstva Hanulova 1 Bratislava
   Prof.RNDr. Branislav Sitár , DrSc. - predseda predstavenstva Lediny 35 Bratislava
   30.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lukáč - člen Dlhá 10 Prievidza
   Mgr. Daniel Lukáč - člen Hanulova 1 Bratislava
   Ing. Alan Sitár - predseda Pekná cesta 9 Bratislava
   26.01.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lukáč - člen Dlhá 10 Prievidza
   Mgr. Daniel Lukáč - člen Hanulova 1 Bratislava
   Ing. Alan Sitár - predseda Pekná cesta 9 Bratislava
   25.01.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Mistrík - člen Pluhová 77 Bratislava
   Miroslav Ondrej - člen Krížna 20 Bratislava 811 07
   Ing. Alan Sitár - predseda Pekná cesta 9 Bratislava
   09.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Ondrej - člen Krížna 20 Bratislava 811 07
   08.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lukáč - člen Dlhá 10 Prievidza
   20.03.1997Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   19.03.1997Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   02.08.1996Nové obchodné meno:
   Capital Partners Group, a.s.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
   reklamná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a iných vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Lukáč - člen Dlhá 10 Prievidza
   Ing. Vladimír Mistrík - člen Pluhová 77 Bratislava
   Ing. Alan Sitár - predseda Pekná cesta 9 Bratislava