Utwórz fakturę

INOVA - DATA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.11.2015
Basic information
Nazwa firmy INOVA - DATA
PIN 35695889
TIN 2020331621
Numer VAT SK2020331621
Data utworzenia 05 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INOVA - DATA
Nobelova 46
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 958 €
Zysk 3 410 €
Kapitał 43 769 €
Kapitał własny 40 737 €
Dane kontaktowe
E-mail info@inova.sk
witryna internetowa http://www.inova.sk
Telefon(y) +421243413728, +421243633733
Telefon(y) kom. +421903722426
Nr(y) faksu 0243633732
Date of updating data: 09.11.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,844
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 484
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 697
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,252
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 46,844
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,147
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,196
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 32,902
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,410
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,697
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 40
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,287
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 207
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,785
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 277
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 370
Date of updating data: 09.11.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 27,958
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,202
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 18,756
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 23,504
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 7,038
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) -190
C. Usług (účtová grupa 51) 9,460
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,266
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 775
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,454
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 11,650
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 84
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 84
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -81
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,373
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 963
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,410
Date of updating data: 09.11.2015
Date of updating data: 09.11.2015