Utwórz fakturę

ELUMO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.11.2016
Basic information
Nazwa firmy ELUMO
PIN 35696087
TIN 2020340531
Data utworzenia 08 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELUMO
Prievaly 50
90634
Prievaly
Financial information
Kapitał 3 071 €
Kapitał własny -2 874 €
Date of updating data: 22.11.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 119
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 119
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 119
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,140
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 12,115
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -19,895
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,259
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 580
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 679
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 679
Date of updating data: 22.11.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 0
C. Usług (účtová grupa 51) 0
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 0
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 0
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 0
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 0
Date of updating data: 22.11.2016
Files
4267840.tif
Date of updating data: 22.11.2016