Utwórz fakturę

BRAPO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BRAPO
PIN 35696125
TIN 2020331632
Numer VAT SK2020331632
Data utworzenia 08 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BRAPO
Listová 1/A
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 876 858 €
Zysk 15 980 €
Kapitał 318 046 €
Kapitał własny 63 107 €
Dane kontaktowe
E-mail brapo@brapo.sk
Telefon(y) 0243636201
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 369,321
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,875
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,875
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,875
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 342,764
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 249,990
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 206,160
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,160
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 43,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 830
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 92,774
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,980
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 87,794
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,682
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,682
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 369,321
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,087
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,149
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,149
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 52,319
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 52,319
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,980
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 289,081
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 378
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 378
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 23,297
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 265,406
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 218,432
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 218,432
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,371
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,458
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,118
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 27
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,153
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,153
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 876,861
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 876,858
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 860,091
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,017
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,750
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 845,290
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 744,102
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,766
D. Usług (účtová grupa 51) 25,937
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 49,806
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 36,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,672
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,134
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 628
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,247
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,247
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 804
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 31,568
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 83,303
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,820
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,820
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,817
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 22,751
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,771
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,771
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 15,980
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015