Utwórz fakturę

OBO Bettermann - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OBO Bettermann
PIN 35696176
TIN 2020356019
Numer VAT SK2020356019
Data utworzenia 12 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OBO Bettermann
Viničnianska cesta 13
90201
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 910 181 €
Zysk 618 258 €
Kapitał 3 745 480 €
Kapitał własny 2 800 980 €
Dane kontaktowe
E-mail info@obobettermann.sk
Telefon(y) 0556434005, 0336486222, 0337352975
Nr(y) faksu 0336486220
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,176,596
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,151,139
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,151,139
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 347,076
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,739,805
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 64,258
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,022,483
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 282,865
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 29,282
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 253,583
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,568,837
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,568,161
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,568,161
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 676
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 170,781
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 922
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 169,859
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,974
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,974
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,176,596
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,419,238
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,000,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,000,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,942
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,942
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,787,038
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,787,038
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 618,258
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 725,686
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 26,789
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 611
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 26,178
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 581,230
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 374,776
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 374,776
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,784
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,328
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 184,342
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 117,667
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 20,806
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 96,861
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 31,672
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 31,672
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,900,353
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,910,181
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,900,353
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,828
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,086,562
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,125,561
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 81,726
D. Usług (účtová grupa 51) 290,164
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 381,559
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 283,832
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 85,417
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,310
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,543
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 180,142
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 180,142
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,867
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 823,619
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,402,902
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 25,089
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 15,664
2. Pozostałe koszty (562A) 15,664
O. Walutowe straty (563) 18
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,407
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -25,076
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 798,543
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 180,285
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 180,415
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -130
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 618,258
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35696176 TIN: 2020356019 Numer VAT: SK2020356019
 • Zarejestrowana siedziba: OBO Bettermann, Viničnianska cesta 13, 90201, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 sierpień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Andrej Rozvadský Beňovského 12 Bratislava 841 01 01.07.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  OBO Bettermann Holding GmbH 1 000 000 € (100%) Menden 587 10 Nemecko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Imrich Pod Pekařkou 1084/23 Praha 4 147 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.12.2006
   18.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Rozvadský Beňovského 12 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.07.2010
   24.02.2007Nové sidlo:
   Viničnianska cesta 13 Pezinok 902 01
   23.02.2007Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská sklad B/XI 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gerhard Mallinerits Kovácsova 12 Bratislava 851 10
   27.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Martin Imrich Pod Pekařkou 1084/23 Praha 4 147 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.12.2006
   08.01.2004Nové obchodné meno:
   OBO Bettermann s.r.o.
   Noví spoločníci:
   OBO Bettermann Holding GmbH Hüingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   07.01.2004Zrušené obchodné meno:
   OBO Bettermann Slovensko s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   OBO Bettermann Holding GmbH Hüingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   20.08.2002Noví spoločníci:
   OBO Bettermann Holding GmbH Hüingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gerhard Mallinerits Kovácsova 12 Bratislava 851 10
   19.08.2002Zrušeny spoločníci:
   OBO Bettermann GmbH Co.KG Huingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gerhard Malliunerits Kovácsova 12 Bratislava 851 10
   03.03.1999Nové sidlo:
   Stará Vajnorská sklad B/XI 17 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   OBO Bettermann GmbH Co.KG Huingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   02.03.1999Zrušené sidlo:
   Kovácsova 12 Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   OBO Bettermann GmbH Co.KG Huingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   12.08.1996Nové obchodné meno:
   OBO Bettermann Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kovácsova 12 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   podnikateľské poradenstvo
   Noví spoločníci:
   OBO Bettermann GmbH Co.KG Huingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gerhard Malliunerits Kovácsova 12 Bratislava 851 10