Utwórz fakturę

Hradská Residence - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Hradská Residence
PIN 35696257
TIN 2020331643
Numer VAT SK2020331643
Data utworzenia 12 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Hradská Residence
Haburská 49/A
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 144 €
Zysk -1 546 €
Dane kontaktowe
E-mail lucullus@lucullus.sk
Telefon(y) 0243295955, 0905342026
Telefon(y) kom. +421905342026, 0905342026
Date of updating data: 16.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 38
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 38
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 48
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -10
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -10
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 38
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -922
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,016
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,016
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,546
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 960
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 960
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 16.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 144
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 144
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 144
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 598
D. Usług (účtová grupa 51) 596
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -454
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -452
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 132
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 131
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -132
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -586
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,546
Date of updating data: 16.09.2015
Date of updating data: 16.09.2015