Utwórz fakturę

MITRAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Nazwa firmy MITRAN
PIN 35696354
Data utworzenia 15 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MITRAN
Jiráskova 12
98401
Lučenec
Financial information
Sprzedaż i dochody 274 808 €
Zysk -88 205 €
Dane kontaktowe
E-mail roman@farmapraha.sk
Telefon(y) 0474513495
Nr(y) faksu 0474513495
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 954,485
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 801,593
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 801,593
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 29,477
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 271,505
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 154,799
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 38,204
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 297,658
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 9,950
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 152,758
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 77,643
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,088
3. Produkty (123) - /194/ 21,196
4. Zwierzęta (124) - /195/ 50,359
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 60
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 50
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 75,055
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,105
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 57,950
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 134
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 134
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 954,485
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,723
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 100,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 100,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 280,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,149
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,149
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -297,221
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -297,221
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -88,205
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 947,762
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,217
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,217
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 944,307
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,090
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,090
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 919,089
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,975
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,153
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,238
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,238
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 274,808
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 59,459
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 39,298
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 56,875
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119,176
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 366,763
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 122,088
D. Usług (účtová grupa 51) 47,972
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 26,001
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,325
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,449
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,227
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,029
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 149,174
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 149,174
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,904
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,595
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -91,955
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -71,303
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 163
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 163
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -163
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -92,118
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -3,913
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,873
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -88,205
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016
 • PIN :35696354
 • Zarejestrowana siedziba: MITRAN, Jiráskova 12, 98401, Lučenec
 • Data utworzenia: 15 sierpień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.05.2006Nové obchodné meno:
   MITRAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jiráskova 12 Lučenec 984 01
   Noví spoločníci:
   MANAGER CAPITAL, a.s. Dr. Vodu 2 Lučenec 984 01
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Kelement Šavoľská cesta 1858/62B Fiľakovo 986 01 Vznik funkcie: 10.04.2006
   Vlasta Bukovanová Šavoľská cesta 1858/62B Fiľakovo 986 01 Vznik funkcie: 10.04.2006
   20.01.2003Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod /
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia