Utwórz fakturę

BONAVITA SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy BONAVITA SERVIS
PIN 35696371
TIN 2020340597
Numer VAT SK2020340597
Data utworzenia 15 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BONAVITA SERVIS
Šustekova 18
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 644 481 €
Zysk -119 836 €
Kapitał 1 369 431 €
Kapitał własny 202 018 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421267209507, +421267209511
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,755,259
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,040,285
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,572
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,572
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,026,423
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 5,897
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 322,777
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 656,083
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 41,666
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 10,290
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 10,290
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 708,615
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 236,064
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 12,935
3. Produkty (123) - /194/ 21,799
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 201,330
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 463,739
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 437,521
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 437,521
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,158
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 60
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,812
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,449
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,363
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,359
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 6,359
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,755,259
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82,183
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,169
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,169
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 185,850
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 185,850
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -119,836
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,673,076
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 133,880
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 126,435
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,253
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 959
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,233
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 463,249
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 867,188
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 811,448
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 811,448
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,960
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,075
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,765
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 940
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,285
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,285
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 205,474
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,644,481
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,458,484
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 54,121
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 103,892
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 21,799
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,200
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,985
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,720,358
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,556,443
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 201,375
D. Usług (účtová grupa 51) 536,331
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 364,611
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 270,362
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 86,889
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,360
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,989
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 55,806
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 55,806
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -41
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 844
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -75,877
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 344,147
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 821
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 796
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 23
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 40,502
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,714
2. Pozostałe koszty (562A) 16,714
O. Walutowe straty (563) 3,013
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 20,775
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -39,681
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -115,558
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,278
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,398
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -119,836
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35696371 TIN: 2020340597 Numer VAT: SK2020340597
 • Zarejestrowana siedziba: BONAVITA SERVIS, Šustekova 18, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 sierpień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Juraj Janech Budatínska 34/A Bratislava 851 01 15.08.1996
  Ing. Emília Kuzmová Tematínska 2 Bratislava 851 05 15.08.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juraj Janech 2 500 € (25%) Budatínska 34/A Bratislava 851 01
  Ing. Emília Kuzmová 2 500 € (25%) Tematínska 2 Bratislava 851 05
  Ing. Vladan Kršňák 1 000 € (10%) Kaštanova 92 Kamenice 251 68 Česká republika
  BONAVITA, spol. s r.o. 4 000 € (40%) Praha 4 140 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.04.2014Nové predmety činnosti:
   Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
   20.11.2012Nové predmety činnosti:
   Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Prenájom hnuteľných vecí
   Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   Marketingové služby
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Vydavateľská činnosť
   Administratívne služby
   Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
   Prieskum trhu a verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladan Kršňák Kaštanova 92 Kamenice 251 68 Česká republika
   19.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladan Kršňák Kamenice 92 Štiřín Česká republika
   01.07.2009Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   30.06.2009Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   07.12.2005Nové sidlo:
   Šustekova 18 Bratislava 851 04
   06.12.2005Zrušené sidlo:
   Ovocná 17 Bratislava 851 10
   06.10.2004Nové obchodné meno:
   BONAVITA SERVIS spol. s r.o.
   05.10.2004Zrušené obchodné meno:
   BONAVITA - SERVIS, spol. s r.o.
   14.05.2004Noví spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 U Hrabovky 247/11 Praha 4 140 00 Česká republika
   13.05.2004Zrušeny spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   22.04.2002Nové sidlo:
   Ovocná 17 Bratislava 851 10
   21.04.2002Zrušené sidlo:
   Tematínska 2 Bratislava 851 05
   11.06.1999Noví spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   10.06.1999Zrušeny spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   15.02.1999Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Janech Budatínska 34/A Bratislava 851 01
   Ing. Emília Kuzmová Tematínska 2 Bratislava 851 05
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   Ing. Vladan Kršňák Kamenice 92 Štiřín Česká republika
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   Ing. Juraj Janech Budatínska 34/A Bratislava 851 01
   Ing. Emília Kuzmová Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Vladan Kršňák Kamenice 92 Štiřín Česká republika
   30.05.1997Nové sidlo:
   Tematínska 2 Bratislava 851 05
   29.05.1997Zrušené sidlo:
   Stolárska 11 Bratislava 831 05
   15.08.1996Nové obchodné meno:
   BONAVITA - SERVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stolárska 11 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   činnosť organizačných ekonomických poradcov
   organizovanie veľtrhov a výstav
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   Ing. Juraj Janech Budatínska 34/A Bratislava 851 01
   Ing. Emília Kuzmová Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Vladan Kršňák Kamenice 92 Štiřín Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Janech Budatínska 34/A Bratislava 851 01
   Ing. Emília Kuzmová Tematínska 2 Bratislava 851 05