Utwórz fakturę

KOSE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.11.2015
Basic information
Nazwa firmy KOSE
Stan Zniszczono
PIN 35696427
TIN 2020324130
Data utworzenia 12 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOSE
Majerníkova 8
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 18 €
Zysk -1 330 €
Kapitał 10 229 €
Kapitał własny -4 905 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245642304
Telefon(y) kom. +421903718592, 0903718592
Date of updating data: 06.11.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,553
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,888
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,665
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 6,553
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,234
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -11,875
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,330
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,787
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 12,207
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 580
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 06.11.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 18
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 780
C. Usług (účtová grupa 51) 257
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 467
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -762
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -257
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5
X. Interesu dochód (662) 4
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 92
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 92
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -87
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -849
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 481
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,330
Date of updating data: 06.11.2015
Date of updating data: 06.11.2015