Utwórz fakturę

TRIANGEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRIANGEL
PIN 35696443
TIN 2020348803
Numer VAT SK2020348803
Data utworzenia 15 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRIANGEL
Lykovcová 1
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 149 242 €
Zysk 4 712 €
Kapitał 331 592 €
Kapitał własny -20 383 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0229103040, 0249103040, 0249103049, 0905582446, 0249103042
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 387,397
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,946
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,946
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,946
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 379,943
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 230,836
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 68
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 230,768
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,780
2. Wartość netto kontraktu (316A) 6,780
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,647
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 28,647
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,647
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 113,680
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,145
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 90,535
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,508
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,508
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 387,397
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,670
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 339
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -27,692
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 37,478
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -65,170
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,712
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 403,067
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 403,067
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 36,300
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,300
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 354,375
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,392
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,149,248
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,149,242
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,118,453
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 30,789
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,141,185
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 947,363
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,571
D. Usług (účtová grupa 51) 178,510
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,036
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,705
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,705
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,057
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,798
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 469
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 469
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -464
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,593
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,712
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015