Utwórz fakturę

IRZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.02.2016
Basic information
Nazwa firmy IRZ
PIN 35696486
TIN 2020310523
Numer VAT SK2020310523
Data utworzenia 02 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IRZ
Obchodná 39
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 161 560 €
Zysk -629 €
Kapitał 77 967 €
Kapitał własny -25 784 €
Dane kontaktowe
E-mail office@irz.sk
Telefon(y) 0905278960
Telefon(y) kom. 0905276901, 0905278960
Date of updating data: 12.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 100,859
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 84,647
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 84,647
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 27,345
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 57,302
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,607
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 274
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 274
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,132
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,958
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,958
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 174
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,201
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 56
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,145
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -395
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) -395
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 100,859
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,413
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 20,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 79
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 79
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -32,502
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 183
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -32,685
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -629
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,272
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,288
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,288
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 105,984
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 21,223
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,223
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 81,300
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,735
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 889
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 837
Date of updating data: 12.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 143,766
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 161,560
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 36,133
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 107,633
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 50
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,744
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 161,551
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 32,863
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,833
D. Usług (účtová grupa 51) 45,287
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 26,011
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,189
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,974
4. Koszty społeczne (527, 528) 848
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,931
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,299
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,299
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,327
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 31,783
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 640
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 640
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -638
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -629
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -629
Date of updating data: 12.02.2016
Date of updating data: 12.02.2016