Utwórz fakturę

Karloveská realizačná - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Karloveská realizačná
PIN 35696583
TIN 2020349804
Numer VAT SK2020349804
Data utworzenia 12 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Karloveská realizačná
Hany Meličkovej 1/E
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 279 468 €
Zysk 30 530 €
Dane kontaktowe
E-mail h.matej@krs.sk
Telefon(y) 0265314330, 0265315511, 0265315555
Nr(y) faksu 0265314330
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 13,323
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 13,323
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,138
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,976
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) -12,863
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 386
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,474
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 73,299
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,840
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -27,330
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 30,530
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 63,459
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 11,376
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 46,957
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,120
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,858
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 19,721
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,258
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,126
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 279,468
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 277,667
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,800
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 245,379
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,456
C. Usług (účtová grupa 51) 70,208
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 132,163
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 606
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,460
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 2,470
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,016
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 34,089
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 180,003
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 9,295
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 5,000
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 4,292
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 6,527
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 5,000
M. Koszty oprocentowania (562) 642
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 885
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 2,768
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 36,857
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 6,327
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 30,530
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016