Utwórz fakturę

UniCredit Leasing Real Estate - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UniCredit Leasing Real Estate
Stan Zniszczono
PIN 35696796
TIN 2020310589
Data utworzenia 23 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UniCredit Leasing Real Estate
Plynárenská 7/A
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 54 085 925 €
Zysk 2 845 341 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259271229
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 225,656,395
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,785,483
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,785,483
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,103,704
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 21,667,142
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,637
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 199,869,423
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,585,093
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,585,093
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 156,544,330
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 156,397,573
8. Podatek odroczony należności (481A) 146,757
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 21,968,359
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 36,845
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,845
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 4,000,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 821,643
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,109,871
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,771,641
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,771,641
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,489
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,489
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 225,656,395
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,872,508
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 106,221
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 106,221
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,329,935
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,622
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,622
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,580,389
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,322,774
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,742,385
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,845,341
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,641,711
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,420,153
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 4,419,704
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 449
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 164,078,135
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 20,016,639
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,288,572
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,288,572
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 16,859,572
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 865,962
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,533
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,351
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,351
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21,113,433
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,142,176
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,142,176
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 54,085,925
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 36,168,248
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,840,718
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,011,875
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 65,084
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,356,129
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 33,550,650
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,634
D. Usług (účtová grupa 51) 556,713
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 50,549
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 37,112
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,235
4. Koszty społeczne (527, 528) 202
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,082,789
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,974,371
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,974,371
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 11,440,667
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,391,071
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 299,685
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,729,796
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,891,969
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,312,935
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7,871,230
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7,871,230
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 441,704
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,253,984
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,970,550
2. Pozostałe koszty (562A) 5,970,550
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 283,434
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,058,951
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,788,747
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 943,406
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,388
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 930,018
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,845,341
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35696796 TIN: 2020310589
 • Zarejestrowana siedziba: UniCredit Leasing Real Estate, Plynárenská 7/A, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 sierpień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.01.2015Zrušené obchodné meno:
   UniCredit Leasing Real Estate s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom a leasing nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   renájom priemyselného a spotrebného tovaru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   vedenie účtovníctva
   Zrušeny spoločníci:
   UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Plynárenská 7/A Bratislava 814 16
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Blanka Štovčíková Belehradská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2004
   Ing. Dušan Keketi Križovany nad Dudváhom 378 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 01.07.2007
   14.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lukáš Musílek Symfonická 1425/3 Stodůlky, Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.08.2010
   28.03.2014Noví spoločníci:
   UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Plynárenská 7/A Bratislava 814 16
   27.03.2014Zrušeny spoločníci:
   UniCredit Leasing S.p.A. Via Rivani 5 Boloňa 401 38 Talianska republika
   23.03.2011Nové predmety činnosti:
   sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   vedenie účtovníctva
   05.08.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lukáš Musílek Symfonická 1425/3 Stodůlky, Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.08.2010
   15.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Erik Špánik Senická 3813/30 Bratislava - Staré mesto 811 04 Vznik funkcie: 10.09.2008
   15.01.2010Noví spoločníci:
   UniCredit Leasing S.p.A. Via Rivani 5 Boloňa 401 38 Talianska republika
   14.01.2010Zrušeny spoločníci:
   UniCredit Leasing S.p.A. Piazza di Porta Santo Stefano 3 Boloňa 401 25 Talianska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Robert Martinko Jasovská 3128/19 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 10.09.2008
   27.02.2009Noví spoločníci:
   UniCredit Leasing S.p.A. Piazza di Porta Santo Stefano 3 Boloňa 401 25 Talianska republika
   26.02.2009Zrušeny spoločníci:
   UniCredit Global Leasing S.p.A. Viale Bianca Maria 4 Miláno 201 29 Taliansko
   24.10.2008Nové sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 821 09
   23.10.2008Zrušené sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 814 16
   30.09.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Robert Martinko Jasovská 3128/19 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 10.09.2008
   Mgr. Erik Špánik Senická 3813/30 Bratislava - Staré mesto 811 04 Vznik funkcie: 10.09.2008
   Ing. Dušan Keketi Križovany nad Dudváhom 378 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 01.07.2007
   29.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Keketi Petzvalova 5 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 01.07.2007
   29.11.2007Noví spoločníci:
   UniCredit Global Leasing S.p.A. Viale Bianca Maria 4 Miláno 201 29 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Blanka Štovčíková Belehradská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2004
   28.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH Operngasse 21 Viedeň 1040 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Blanka Cagáňová Belehradská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2004
   01.07.2007Nové obchodné meno:
   UniCredit Leasing Real Estate s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 814 16
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Keketi Petzvalova 5 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 01.07.2007
   30.06.2007Zrušené obchodné meno:
   HVB Leasing Real Estate Bratislava s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Robert Martinko Hanulova 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   12.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Michael Hackl Landstrasse Hauptstrasse 148/1/13 Viedeň 1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 03.05.2005
   03.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Mag. Michael Hackl Landstrasse Hauptstrasse 148/1/13 Viedeň 1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 03.05.2005
   02.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vanko Magurská 8 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   15.12.2004Nové sidlo:
   Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Blanka Cagáňová Belehradská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2004
   Mgr. Robert Martinko Hanulova 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   Ing. Vladimír Vanko Magurská 8 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   14.12.2004Zrušené sidlo:
   Obchodná 43 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Alexander W. Stichler Prandnern 19 Riedenthal 2122 Rakúska republika Vznik funkcie: 04.08.2004
   Mag. Karin Berger Siebenbürgerstrasse 26/66/13 Viedeň 1220 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 32 Bratislava 841 05
   20.08.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Alexander W. Stichler Prandnern 19 Riedenthal 2122 Rakúska republika Vznik funkcie: 04.08.2004
   19.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Groiss Pod Zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   03.12.2001Nové obchodné meno:
   HVB Leasing Real Estate Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 43 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Groiss Pod Zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   02.12.2001Zrušené obchodné meno:
   BACA Leasing Real Estate Bratislava s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Alexander Schmidecker Koloniegasse 14 Pechtoldsdorf 2380 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava 841 05
   26.04.2001Nové obchodné meno:
   BACA Leasing Real Estate Bratislava s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Karin Berger Siebenbürgerstrasse 26/66/13 Viedeň 1220 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 32 Bratislava 841 05
   Mag. Alexander Schmidecker Koloniegasse 14 Pechtoldsdorf 2380 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava 841 05
   25.04.2001Zrušené obchodné meno:
   CREDITANSTALT LEASING REAL ESTATE Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Krechňák Lábska 3 Zohor 900 51
   JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Žiarska 1 Bratislava
   17.03.2000Noví spoločníci:
   Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH Operngasse 21 Viedeň 1040 Rakúska republika
   16.03.2000Zrušeny spoločníci:
   CA - Leasing GmbH, Hauptstrasse 56 Wien Rakúska republika
   08.02.1999Noví spoločníci:
   CA - Leasing GmbH, Hauptstrasse 56 Wien Rakúska republika
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   CA - Leasing GmbH, Hauptstrasse 56 Wien Rakúska republika
   27.05.1998Nové obchodné meno:
   CREDITANSTALT LEASING REAL ESTATE Bratislava, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Žiarska 1 Bratislava
   26.05.1998Zrušené obchodné meno:
   CREDITANSTALT LEASING REAL ESTATE Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Banas Jurigovo nám 13 Bratislava 841 05
   23.08.1996Nové obchodné meno:
   CREDITANSTALT LEASING REAL ESTATE Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom a leasing nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   renájom priemyselného a spotrebného tovaru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   CA - Leasing GmbH, Hauptstrasse 56 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Milan Banas Jurigovo nám 13 Bratislava 841 05
   Mgr. Ladislav Krechňák Lábska 3 Zohor 900 51