Utwórz fakturę

C.O.Q. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy C.O.Q.
PIN 35696851
TIN 2020324273
Numer VAT SK2020324273
Data utworzenia 19 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C.O.Q.
Šustekova 49
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 078 €
Zysk 8 153 €
Kapitał 31 697 €
Kapitał własny 10 131 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,893
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,841
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 102
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,912
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 38,893
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,284
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 2,828
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,153
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,609
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,891
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 13,557
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 160
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,143
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,054
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,200
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 461
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 30,078
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 30,078
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 19,472
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 211
C. Usług (účtová grupa 51) 2,510
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 16,751
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 10,606
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 27,357
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 156
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 156
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -154
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 10,452
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,299
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,153
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35696851 TIN: 2020324273 Numer VAT: SK2020324273
 • Zarejestrowana siedziba: C.O.Q., Šustekova 49, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 sierpień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivana Mrvíková Segnáre 1562/72 Bratislava-Lamač 841 03 12.02.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  eCare, spol. s r.o. 6 640 € (100%) Bratislava 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.06.2015Noví spoločníci:
   eCare, spol. s r.o. Šustekova 49 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Mrvík Segnáre 72 Bratislava 841 03
   Ing. Ivana Mrvíková Segnáre 1562/72 Bratislava-Lamač 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.04.2014Nové sidlo:
   Šustekova 49 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivana Mrvíková Segnáre 1562/72 Bratislava-Lamač 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivana Mrvíková Segnáre 1562/72 Bratislava-Lamač 841 03 Vznik funkcie: 12.02.2014
   01.04.2014Zrušené sidlo:
   Miletičova 70 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Babjak Bárdošova 10870/43 Bratislava 831 01
   Ing. Pavol Karaba Alžbetin Dvor 37 Miloslavov 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Samuel Babjak Bárdošova 10870/43 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 04.09.2008
   Ing. Pavol Karaba Alžbetin Dvor 37 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 04.09.2008
   03.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Babjak Bárdošova 10870/43 Bratislava 831 01
   Ing. Pavol Karaba Alžbetin Dvor 37 Miloslavov 900 42
   Ing. Peter Mrvík Segnáre 72 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Babjak Bárdošova 10870/43 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 04.09.2008
   Ing. Pavol Karaba Alžbetin Dvor 37 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 04.09.2008
   02.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   09.02.2007Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavebného dozoru
   inžinierska činnosť – obstarávateľské služby v stavebníctve
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
   bezpečnostnotechnická služba
   20.05.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Dušan Červený Hálova 13 Bratislava 851 01
   Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   27.07.2001Noví spoločníci:
   Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   26.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Dušan Červený Hálova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Červený Hálova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   19.08.1997Nové sidlo:
   Miletičova 70 Bratislava 821 09
   18.08.1997Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 08
   19.08.1996Nové obchodné meno:
   C.O.Q. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľské služby v stavebníctve
   vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   automatizované spracovanie údajov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom piemyselného tovaru
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Dušan Červený Hálova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ivana Rybárová Miletičova 70 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kohút Hálova 2 Bratislava 851 01