Utwórz fakturę

B.S.T. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B.S.T.
PIN 35696907
TIN 2020813113
Data utworzenia 12 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B.S.T.
Račianske mýto 1/B
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 529 €
Zysk -27 323 €
Kapitał 271 273 €
Kapitał własny 151 653 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 245,184
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 243,315
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 243,315
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 12,891
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 230,424
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,792
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 473
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 473
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 473
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,319
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,319
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 77
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 77
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 245,184
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,331
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 20,597
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 334
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 334
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 124,051
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 124,051
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,323
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 120,853
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 120,853
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,336
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,336
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 119,037
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,178
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,529
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,178
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 351
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,117
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,267
D. Usług (účtová grupa 51) 23,168
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,285
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,688
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,688
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 709
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -26,588
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -257
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 255
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 255
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -255
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -26,843
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -27,323
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4262852.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35696907 TIN: 2020813113
 • Zarejestrowana siedziba: B.S.T., Račianske mýto 1/B, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 sierpień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02 12.08.1996
  MUDr. Dušan Šutera Klenová 15 Bratislava 831 01 12.08.1996
  MUDr. Dušan Tudík Mierová 36 Bratislava 821 05 12.08.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Nadežda Bilčíková 2 224 € (33.3%) Svetlá 7 Bratislava 811 02
  MUDr. Dušan Šutera 2 224 € (33.3%) Klenová 15 Bratislava 831 01
  YLUX s.r.o. 2 224 € (33.3%) Bratislava 831 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.05.2009Noví spoločníci:
   MUDr. Dušan Šutera Klenová 15 Bratislava 831 01
   YLUX s.r.o. Račianske mýto 1/B Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Dušan Šutera Klenová 15 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.08.1996
   MUDr. Dušan Tudík Mierová 36 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 12.08.1996
   07.05.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   YLUX s.r.o. Karadžičova 4109/45 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   15.10.2004Noví spoločníci:
   YLUX s.r.o. Karadžičova 4109/45 Bratislava 811 07
   14.10.2004Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   21.05.2004Nové sidlo:
   Račianske mýto 1/B Bratislava 831 02
   20.05.2004Zrušené sidlo:
   Žabotova 3 Bratislava 811 04
   07.04.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   14.07.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   12.08.1996Nové obchodné meno:
   B.S.T., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žabotova 3 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenajímanie nebytových priestorov podľa § 4 Zák. č. 455/91 Zb.
   Noví spoločníci:
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03