Utwórz fakturę

PARTNER Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PARTNER Consulting
PIN 35696974
TIN 2020324284
Numer VAT SK2020324284
Data utworzenia 09 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PARTNER Consulting
Ružová dolina 7
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 366 400 €
Zysk 44 005 €
Kapitał 1 838 778 €
Kapitał własny 11 303 €
Dane kontaktowe
E-mail office@partnerconsulting.sk
Telefon(y) 0255645524, 0903801984
Telefon(y) kom. 0903801894, 0903801984
Nr(y) faksu 0255645525
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,716,620
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,574,413
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,563,398
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,001
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,248,639
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 313,758
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 11,015
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 5,000
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 6,015
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 135,642
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 192
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 192
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,637
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 50
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,587
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 119,813
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,084
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 112,729
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,565
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 6,565
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,716,620
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 55,308
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 86,306
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 86,306
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,992
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,992
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -80,995
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,144
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -82,139
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,005
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,661,312
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 330
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 330
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 30,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,630,052
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 974
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 974
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,628,114
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 523
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 441
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 930
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 930
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 357,200
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 366,400
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 357,200
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,200
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 313,070
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 44,003
D. Usług (účtová grupa 51) 31,198
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,363
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,036
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,297
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,030
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,246
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 216,996
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 216,996
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,264
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 53,330
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 281,999
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 35
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 35
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 35
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,041
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,205
2. Pozostałe koszty (562A) 2,205
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 836
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,006
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 50,324
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,319
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,319
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 44,005
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35696974 TIN: 2020324284 Numer VAT: SK2020324284
 • Zarejestrowana siedziba: PARTNER Consulting, Ružová dolina 7, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 sierpień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Zuzana Kovačičová Zelinárska 4 Bratislava 821 08 09.08.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Zuzana Kovačičová 43 153 € (50%) Zelinárska 4 Bratislava 821 08
  Ing. Pavol Kovačič 43 153 € (50%) Zelinárska 4 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.05.2005Nové sidlo:
   Ružová dolina 7 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Kovačičová Zelinárska 4 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Kovačič Zelinárska 4 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Kovačičová Zelinárska 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.08.1996
   20.05.2005Zrušené sidlo:
   Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   01.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   31.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   31.01.2001Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   organizovanie a organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
   prekladateľská činnosť z jazyka anglického, nemeckého a francúzského
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   sprostredkovateľská činnosť
   veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   maloobchod v rozsahu voľných živností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   finančný leasing
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenajímania a ohodnocovania nehnuteľností
   automatizované spracovnie údajov
   administratívne a sekretárske služby
   prenájom hnuteľných vecí
   leasingová činnosť
   zásielkový predaj
   30.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   organizovanie a organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
   prekladateľská činnosť z jazyka anglického, nemeckého a francúzského
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   sprostredkovateľská činnosť
   veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   maloobchod v rozsahu voľných živností
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   09.08.1996Nové obchodné meno:
   PARTNER Consulting, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   organizovanie a organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
   prekladateľská činnosť z jazyka anglického, nemeckého a francúzského
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   sprostredkovateľská činnosť
   veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   maloobchod v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08