Utwórz fakturę

SON MEDIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.07.2016
Basic information
Nazwa firmy SON MEDIA
PIN 35696982
TIN 2020310666
Numer VAT SK2020310666
Data utworzenia 27 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SON MEDIA
Liptovská 5287/2
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 211 169 €
Zysk 11 195 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253632587, 0248700003, 0248700001, 0248700004, 0248700006, 0248700007, 0248700008
Telefon(y) kom. 0911717044
Nr(y) faksu 0248700009
Date of updating data: 21.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 47,417
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 47,153
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 33,072
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 28,991
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,991
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,081
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,081
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 429
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,652
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 264
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 264
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 47,417
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,897
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,280
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,280
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,511
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,511
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -56,883
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 31,795
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -88,678
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,195
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,314
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 101
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 101
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 78,213
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,418
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,418
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 52,888
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,317
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -410
Date of updating data: 21.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 210,293
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 211,169
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 885
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 23,065
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 186,343
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 876
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 198,838
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 300
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,382
D. Usług (účtová grupa 51) 192,186
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,311
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -418
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,077
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,331
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,425
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 170
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 170
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -169
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,162
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 967
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 967
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,195
Date of updating data: 21.07.2016
Date of updating data: 21.07.2016