Utwórz fakturę

ECOMA SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ECOMA SERVIS
PIN 35697091
TIN 2020331687
Numer VAT SK2020331687
Data utworzenia 12 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ECOMA SERVIS
Vrakunská 29
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 73 943 €
Zysk -9 964 €
Kapitał 64 834 €
Kapitał własny 7 558 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245643181, +421245643182, +421245643183
Telefon(y) kom. +421903711573
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 32,714
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 32,714
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,604
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,170
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,694
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 227
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,956
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 49,884
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,339
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 20,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,964
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,545
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 12,463
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 1,047
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 18,990
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,446
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,378
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,155
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,011
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 73,943
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,409
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 61,026
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,508
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 82,772
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 4,312
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,296
C. Usług (účtová grupa 51) 7,585
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 46,294
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 441
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 15,884
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,960
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -8,829
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 51,242
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 175
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 175
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -175
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,004
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -9,964
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015