Utwórz fakturę

TUCAN, cestovná agentúra - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TUCAN, cestovná agentúra
PIN 35697300
TIN 2020310853
Numer VAT SK2020310853
Data utworzenia 02 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TUCAN, cestovná agentúra
Za kasárňou 1
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 441 045 €
Zysk 50 868 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911608968, +421911608958, +421911608948, +421911608989, +421911608978
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 457,162
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,527
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,527
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,527
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 363,799
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 350,762
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 297,601
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 297,601
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 22,435
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,142
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,584
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,037
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,219
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,818
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 72,836
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,013
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 60,823
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 457,162
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 81,840
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 707
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 707
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 23,626
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,626
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,868
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 359,602
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,730
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 12,654
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,076
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 302,366
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 280,178
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 280,178
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,075
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,858
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,278
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,387
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,590
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,887
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 19,887
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,619
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 15,720
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 9,229
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 6,491
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,428,245
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,441,045
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,428,245
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,800
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,344,491
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,102
D. Usług (účtová grupa 51) 9,859,412
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 264,028
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 195,824
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 64,865
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,339
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 396
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 577
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 577
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 28,053
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168,923
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 96,554
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 545,731
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 376
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 376
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,377
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,117
2. Pozostałe koszty (562A) 2,117
O. Walutowe straty (563) 1,747
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 19,513
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -23,001
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 73,553
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,685
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 22,685
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 50,868
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35697300 TIN: 2020310853 Numer VAT: SK2020310853
 • Zarejestrowana siedziba: TUCAN, cestovná agentúra, Za kasárňou 1, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 wrzesień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavol Kedroň Krížna 8 Bratislava 811 07 02.09.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavol Kedroň 6 639 € (100%) Krížna 8 Bratislava 811 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.12.2014Nové sidlo:
   Za kasárňou 1 Bratislava 831 03
   22.12.2014Zrušené sidlo:
   Krížna 8 Bratislava 811 07
   24.05.2013Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kedroň Krížna 8 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 02.09.1996
   23.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kedroň Záhradnícka 67 Bratislava
   01.05.2011Nové sidlo:
   Krížna 8 Bratislava 811 07
   30.04.2011Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 28 Bratislava 821 08
   22.07.2009Nové sidlo:
   Svätoplukova 28 Bratislava 821 08
   21.07.2009Zrušené sidlo:
   Rajská 15/A Bratislava 811 08
   26.09.2006Nové sidlo:
   Rajská 15/A Bratislava 811 08
   25.09.2006Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   08.08.2003Nové obchodné meno:
   TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.08.2003Zrušené obchodné meno:
   TUCAN, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kedroň Krížna 8 Bratislava 811 07
   03.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kedroň Malé Tatry 26 Ružomberok
   Ing. Andrea Točková Nad Baňou 18 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Točková Nad Baňou 18 Nitra
   02.09.1996Nové obchodné meno:
   TUCAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj dopravných cenín
   sprostredkovanie služieb v leteckej doprave
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kedroň Malé Tatry 26 Ružomberok
   Ing. Andrea Točková Nad Baňou 18 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Kedroň Záhradnícka 67 Bratislava
   Ing. Andrea Točková Nad Baňou 18 Nitra