Utwórz fakturę

JN - TRANS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.05.2016
Basic information
Nazwa firmy JN - TRANS
PIN 35697351
TIN 2020356195
Numer VAT SK2020356195
Data utworzenia 03 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JN - TRANS
Mierová 19
90024
Veľký Biel
Financial information
Sprzedaż i dochody 124 381 €
Zysk 3 976 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244455644
Date of updating data: 19.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 93,302
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 93,302
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 93,302
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,597
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,978
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,100
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 118,899
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -37,089
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 16,597
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 951
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -58,613
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,976
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 155,988
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 80,877
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 28,998
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,864
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,286
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,694
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,154
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 46,113
Date of updating data: 19.05.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 124,381
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 124,381
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 112,922
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,785
C. Usług (účtová grupa 51) 26,562
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 23,005
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,522
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 13,148
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,900
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 11,459
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 53,034
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,860
M. Koszty oprocentowania (562) 3,945
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,915
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,860
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,599
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,623
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,976
Date of updating data: 19.05.2016
Date of updating data: 19.05.2016
 • PIN :35697351 TIN: 2020356195 Numer VAT: SK2020356195
 • Zarejestrowana siedziba: JN - TRANS, Mierová 19, 90024, Veľký Biel
 • Data utworzenia: 03 wrzesień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Navara Veľký Biel 900 24 03.09.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Navara 16 597 € (100%) Veľký Biel 900 24
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.05.2016Nové sidlo:
   Mierová 19 Veľký Biel 900 24
   08.07.2004Noví spoločníci:
   Jozef Navara Mierová 19 Veľký Biel 900 24
   15.11.2001Nové predmety činnosti:
   skladovanie
   03.09.1996Nové obchodné meno:
   JN - TRANS, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravy
   špeditérstvo bez dopravy
   oprava motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   cestná motorová doprava-verejná cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Navara Mierová 19 Veľký Biel 900 24