Utwórz fakturę

MÝTO SKI CENTRUM akciová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MÝTO SKI CENTRUM akciová
PIN 35697385
TIN 2020340707
Numer VAT SK2020340707
Data utworzenia 03 wrzesień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba MÝTO SKI CENTRUM akciová
Odborárska 23
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 198 388 €
Zysk -298 994 €
Dane kontaktowe
E-mail skicent@brnet.sk
Telefon(y) 0486195220, 0910933888
Nr(y) faksu 0486195220
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 360,359
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 360,359
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,734
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,390
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 9,541
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,540
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 401,749
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,534,502
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 431,509
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 431,509
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,667,017
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -298,994
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,936,251
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,147,594
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 236,628
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 47,144
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,248
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,469
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 184,767
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 219
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 551,810
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 198,388
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 198,376
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 485,686
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 93,496
C. Usług (účtová grupa 51) 61,259
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 24,573
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,939
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 296,647
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,772
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -287,298
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 43,621
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 7
X. Interesu dochód (662) 7
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 12,146
M. Koszty oprocentowania (562) 10,699
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,447
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -12,139
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -299,437
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) -443
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -298,994
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015