Utwórz fakturę

AB MAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AB MAT
PIN 35697407
TIN 2020356184
Numer VAT SK2020356184
Data utworzenia 03 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AB MAT
Bratislavská 30
84106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 899 €
Zysk 946 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0918466940, 0905469657
Telefon(y) kom. 0907280768, 0918466940, 0905469657
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,684
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,684
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,684
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,965
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 2,637
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 941
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 7,649
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -86,639
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,288
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -96,512
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 946
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 94,288
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,022
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 93,266
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 47,295
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,896
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,380
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42,695
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 8,899
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 8,899
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 15,268
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,222
C. Usług (účtová grupa 51) 1,577
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 2,148
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 458
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,737
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 126
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -6,369
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,900
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 8,880
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 8,880
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 605
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 605
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 8,275
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,906
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 946
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015